Föregående sida

Mickael "Micke" Lundgren

Mickael Lundgren har under många år forskat, i huvudsak i gotländsk personhistoria. Men även flyg- och marinhistoria har han lagt ner många timmars forskning på. På sidan "Tidningsklipp" finns hundratals artiklar som berör gotländsk militär- och försvarshistoria. Dessa avskrifter har gjorts av Mickael. Många fotografier har även Mickael som upphovsman. Med livet som insats har han krupit, klättrat och ålat omkring i gamla stridsvärn för att få så bra bilder som möjligt. Orädd för de monster (spindlar och andra insekter) som var bosatta i värnen.

Framförallt är det väl hans forskning om flyktingarna från i huvudsak de baltiska staterna under andra världskrigets slutskede som han blivit mest känd för. För sina insatser och för det register som han upprättat över flyktingar till Gotland 1939-57 tilldelades han den 2 februari 2005 av den estniska presidenten "Maarjamaa-korset av femte klassen". Mickael hade tidigare, upprättat det register över flyktingar som publicerades i fotografen Bengt-Göran Holmerts bok "Gotland under beredskapsåren 1939-1945" (1999). Då Landsarkivet 2002 kontaktade Mickael förklarade han sig villig att utöka sitt register, så att det kan användas i den estniska forskarkommissionens arbete. Genom en omfattande ideell arbetsinsats genomförde Mickael detta arbete. Den grundläggande delen var klar sommaren 2003. Då kunde en CD-skiva med hans flyktingregister översändas till Tallinn. Efter 2003 har Mickael kompletterat registret med fullständiga avskrifter av en mängd hithörande dokument, rapporter, brev med mera. (Kjell Olsson / Sidansvarig)

 

Har du några frågor som berör flyktingar till Gotland under åren 1939 - 1945 är du välkommen att kontakta mig. Jag skall så gott jag kan försöka besvara era frågor.

Denna sida berör enbart de som på något sätt hade med det militära att göra men jag har även forskat om de tusentals "vanliga" flyktingar som kom till Gotland under denna tidsperiod.

Har du något du kan tillföra så gör gärna det. Det kan vara någon faktauppgift eller en berättelse om något speciellt som har med flyktingarna att göra. Hittar du något som är felaktigt är jag också tacksam att få veta det.

Tack

Mickael Lundgren

 

Do you have queries concerning refugees coming to Gotland between the years 1939 – 1945? If so, then you are welcome to contact me. I shall do my best to answer your questions. Even though this website mainly focuses on those who have in some way been involved or served in the military, I have also carried out research about the thousands of “ordinary” refugees who arrived on Gotland during the aforementioned period.

Do you have something to contribute or share regarding this subject - facts, records or maybe a human interest story related to these refugees? If you do, please write to me.

As always, should you encounter any errors or facts inaccuracies on the website, please let me know right away. I would be very grateful.

Thank you.

Mickael Lundgren

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig