Föregående sidaa

Underhållsgrupp Gotland (Uhgrp G) 1994 - 2002

Underhållsgrupp Gotland (Uhgrp G) bildades 1994-07-01 som ett kaderorganiserat krigsförband. Uhgrp G har sitt ursprung ur Tygförvaltning Gotland, Intendenturförvaltning Gotland, Tyg- och intendenturavdelningarna vid P18 och A7. Samt Kameralavdelningarna och Fortenheterna vid P18 och A7, vilka 1982 slogs samman med motsvarande delar ur MKG-stab. Dessa enheter bildade då Materielenhet, Teknisk enhet, Fortenhet och Ekonomienhet. Utöver detta tillkom Verkstadsenheten, som fram till 1994 var egen enhet. Uhgrp G bestod av chef med stab, en Serviceenhet (SE), en Försörjningsenhet (FE), en Teknisk enhet (TE) och en Avvecklingsenhet.

Underhållsgrupp Gotland ansvarade för att vidmakthålla krigsförbandens kvalitet och tillgänglighet samt för redovisningen av förnödenheter. Uhgrp G stödjer även utbildningen av befäl, värnpliktiga och frivilliga på Gotland genom att tillhandahålla resurser som är anpassade till produktionen.

 

Exempel på arbetsuppgifter för Uhgrp G

Drift av militärrestaurang, där god och näringsriktig mat dagligen serveras både till anställda och värnpliktiga.
Förrådshållning av krigs- och utbildningsmateriel.
Bokning av alla värnplikts- och tjänsteresor
Drift och underhåll av vårdanläggningar, ekonomi och löneadministartion.
Tillsyn och reparation av materiel.
Uhgrp G ansvar även för IT-utveckling, samt för kommunikationer i form av materieltransporter och taxiverksamhet.

    

Uhgrp G avvecklades den 31 december 2001 och ersattes av Försvarsmaktens logistik, en logistikorganisation för hela Försvarsmakten. Syftet var att effektivisera verksamheten, nyttja kompetens och resurser bättre samt sänka kostnaden för stöd och underhåll. Den nya organisationen skulle vara behovsstyrd och intäktsfinansierad.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig