Föregående sida

Radiomajoren - Arvid Eriksson

Arvid Eriksson var under krigsåren rikskänd som ”radiomajoren”. I en fortlöpande serie frejdiga radioföredrag gav han försvarsinformation. Han ingöt mod och tillförsikt i nedslagna svenska sinnen.
Hans program bidrog till att sprida och stärka en nationell, demokratisk och antidiktatorisk anda. Han fick kritik för sin antinazistiska framtoning i radioprogrammen. Eriksson förflyttades från Stockholm och tyskarna jublade över ”Kaltstellung des Radiomajors im Gotland”.

Efter kriget blev Eriksson militärattaché i USA bl a för att han var känd antinazist.

Han var egentligen överstelöjtnant. I början av andra världskriget informerade han ofta i radion om försvarsfrågor.

Sommaren 1941 efter att regeringen gett tillstånd till transitering av den tyska divisionen Engelbrecht genom Sverige höll han ett föredrag i Skåne.

När han kom tillbaka till Stockholm blev han kallad till arméchefen Ivar Holmqvist, som förebrådde honom för hans uttalanden. När Eriksson framhöll att det var hans medborgerliga rätt att uttala sig i denna typ av frågor, hemställde arméchefen att han frivilligt skulle begära inplacering på övergångsstat. Eriksson vände sig då till försvarsminister Sköld och berättade vad som förevarit. Detta stämplades som illojalitet, men efter ingripande av Sköld kunde inte Eriksson utmönstras.

Men det blev inga fler uttalanden i radion. Kort efteråt blev Eriksson kommenderad till Boden, därefter till Dalsland, Skillingaryd och därefter som chef för Gotlands artillerikår 1947-49.

 

Major Eriksson talar i Visby. Festlighet i S:t Nicolai ruin på söndag kväll.

Gotlands Allehanda 1940. "Den kände radiomajoren Arvid Eriksson som gett sig i fälttåg mot de femte och sjätte kolonnerna, och som gjort sig känd som en uppskattad föredragshållare både i radion och vid försvarslånefester ute i landet, kommer till Gotland på söndag. IOGT-arne, som äro med sin 'tid, ha skaffat både honom och Riksteaterns turnetrupp som "de stora kanonerna" vid sin fest i Prästängen i Mästerby på söndag, och naturligtvis böra visbyborna också få höra något av radiomajoren, då han nu kommer till Gotland. Stadens upplysningsnämnd, ett organ för informationsverksamheten, som utgör en samarbetsnämnd i första rummet mellan ungdomsorganisationerna, har tagit hand om uppslaget och ordnat en festlighet i S:t Nicolai ruin på söndagskvällen, där man hoppas på lika fullt hus, som det var på teaterföreställningarna, på artillerikåren i går kväll.
Programmet kommer att bli synnerligen värdefullt, ty utom major Eriksson medverkar även professor Johnny Roosval med ett' kort föredrag och dessutom blir det värdefulla musikaliska inslag av Visby konsertförening.
Festen början kl. halv 8 med ett Preludium av Ellen Hallwyl-Roosval, utfört av orkestern under ledning av direktör Friedrich Mehler, och därefter talar professor Roosval, som kommer att beröra Gotlands försvar under medeltiden. Omedelbart därefter följer major Erikssons föredrag och slutligen framföres "Gotland hell dig", vilket icke behöver någon närmare presentation. Biljettpriset blir denna gång 1 kr. och biljetter torde komma att säljas i förväg". (Källa: 976)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig