Föregående sidaa

Numrerade målangivelser på bl a byggnader - Mästermyr Hemse

Under andra världskriget fanns ett stort antal militär förlagda. Mästermyr ansågs som en lämplig plats för eventuella luftlandsättningar varför myren var extra bevakad. Runt myren fanns ett flertal skjutplatser som ute på myren hade utplacerat olika former av måttangivelser (FTP fast punkt i terrängen). På en del byggnader hade man bland annat målat olika nummer samt även på andra ställen satt upp plank med olika sifferbeteckningar.

Koordinater: WGS84: N 57° 13' 47.69", E 18° 17' 31.29". Decimal: 57.22991, 18.29202

   
   

2014 sattes en informationstavla upp och den gamla ladan (07) fick lite färg.

   
   

En lada med nr: 02. Obekant om den finns kvar idag.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig