Föregående sida

Den äldste namngivne gotlänning som stupat i krig

Från en gravsten i koret i Lye kyrka

þinna · sten : þa · lit · husfru · ruþvi · giera · yfir sin · bonda · iakop · i  managardum · sum skutin · uarþ · ihel · miþ · en : pyrsu · stin · af · uis · borh · þa · en · kunuung · erik · uar · bi · stallaþ · pa · þi · for · nemda · slot · en · þa · uar · liþit · af · guz · byrþ · fiurtan · hundraþ · ar · ok · ainu : ari · minna · þen : femtigi : ar · biþium · þet : et · guþ : naþi · hanz · sial · ok · allum · krisnum · sialum : amen

  

 

"Denna sten lät husfru Rudvi göra över sin man, Jakob i Mannagården, som blev skjuten ihjäl med en bössosten från Visborg, då konung Erik var belägrad på nämnda slott. Och då hade lidit från Guds födelse fjorton hundra år och ett mindre än femtio år. Vi bedja, att Gud vare nådig mot hans själ och alla kristna själar. Amen."

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig