Föregående sidaa

John Thomas på Bunge kyrkogård

SACRED

To the memory of

JOHN THOMAS

Master R. N.

Of East Looe

Cornwall England

Who died on board

H. M. S. Archer at Fårö Sound

On the 21 of October 1854

Aged 39 years

Behold he taketh a way who can

Hinder him who will say to him

What doest thou.

 

Job. 9. C. 12 v.”

PÅ BUNGE GAMLA KYRKOGÅRD, omedelbart öster om kyrkan, ligger en engelsk sjöunderofficer vid namn John Thomas begraven och hans sista vilorum täcks i sin helhet av en gravsten, vars inskription framgår nedan.

Denne Thomas avled vid 39 års ålder den 21 oktober 1854 och den sjukdom som ändade hans liv var den fruktade koleran. I boken ”Bunge socken genom tiderna”

skriver Carl Eklund bl. a. om hur denna farsot kom till Gotland och vilka konsekvenser av dess härjningar blev.

”Det internationella inslaget i Fårösund förhöjdes ytterligare genom danska, norska och tyska fartyg, som befraktades med förnödenheter för flottorna. Språkförbistringen var trots allt en bisak, ty goda affärer gjordes, men snart blev det allvar.

År 1854 i september uppträdde sjukdomen såväl i land som ombord på de engelsk-franska örlogsfartygen. Tre olika anledningar till kolerans uppkomst cirkulerade. Ett svenskt handelsfartyg ”Malm” i kustfart på östersjöprovinserna hade smittan med sig, de allierades besättning, bl. a. negrer och folk från Levanten, hade medfört den och slutligen påstods att tagna ryska fångar smittat besättningarna på de allierades fartyg var från sedan smittan ilandförts. Den senaste versionen torde vara den sannolikaste.

Stränga isoleringsåtgärder vidtogs. Vägarna undveks och folk gick omvägar för att inte mötas.  Kring samhället hade infanterikompaniet anordnat en postkedja. Brunnen vid färjemansbostället avstängdes, så att folk fick på bestämda tider avhämta vatten, som utdelades av posterna vid en över vägen uppsatt avspärrning. Efter några dagar måste posterna indragas då de angreps av farsoten, som även spred sig upp i socknen. Skolhuset vid kyrkan togs även i bruk såsom sjukhus. Två svenska läkare, Ekströmer och Broberg handhade vården av de sjuka biträdda av sanitetspersonal från fartygen.

Men ännu, ett sekel och ett par decennier efter kolerakatastrofen är John Thomas inte bortglömd. I samband med det engelska örlogsbesöket i Visby har ett 15-tal befäl besökt Thomas grav och prytt nyligen densamma med blommor i engelska flaggans färger. Besöket skedde på försorg av Gunnar Ahlqvist, Bungemuseets ordförande, och vid ceremonin deltog också chefen för GK/KA 3, överste Jean-Carlos Danckwardt med fru. (Källa: 601)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig