Föregående sidaa

Svenskt strandhugg på Gotland 1563

Jacob Bagge

Under det s k Nordiska sjuårskriget mellan Sverige på ena sidan och Danmark, Lübeck och Polen på andra sidan, som fördes 1563 – 1570 gjordes ett strandhugg som medförde att Östergarns kyrka nedbrändes.

Orsaken till kriget bottnade i Danmarks missnöje över den så kallade Kalmarunionens upplösning. En annan orsak var dispyten mellan Sverige och Danmark om Gotlands tillhörighet, om titeln de Gothers konge ("gotlänningarnas eller götarnas kung").

I slutet av augusti 1563 gjorde svenska flottan under befäl av amiral Jacob Bagge och med 21 skepp och 1.700 man strandhugg vid Östergarn där de tar brandskatt av allmogen och bränner ned Östergarns kyrka och 5 bondgårdar. Kyrkan blev svårt skadad då bl a valven störtade in och all medeltida inredning förstördes. Kvar fanns enbart fragment av väggmålningar.

(I vissa artiklar står att händelsen skulle ha inträffat 1565 men det är emellertid felaktigt eftersom Jacob Bagge hamnade i dansk fångenskap i maj 1564 och satt i fångenskap i sju år).

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig