Föregående sidaa

Olof den Helige och Sangelstenen

En sägen berättar att groparna på Sangelstenen kommit till när Olof den helige mötte gotlänningarna på Laikarhaid i ett slag i början av 1000-talet. Olof hade kommit hit till ön för att kristna gutarna med vapenmakt. Den gotländska hären leddes av bondehövdingen Dacker. När Olof såg den stora och kraftfulla bondehären närma sig, berättar sägnen att han föll på knä på stenen och bad till Gud om kraft att kunna besegra och kristna gutarna. Hans böner var så kraftfulla att hans knän och armbågar gjorde avtryck i stenen.

 

Enligt Gutasagan gick kristnandet av Gotland till på ett helt annat sätt. Där står att gutarna kom i kontakt med kristendomen på sina handelsfärder och att de själva förde med sig kristendomen hem. Olof den helige kom visserligen till Gotland där han möttes av Ormika från Hejnum och andra mäktiga män. Gutasagan berättar att Ormika tog emot kristendomen efter Olofs lära, men att det skulle skett med vapenmakt nämns inte.

 

Gutasagan: Någen täid därettar kåm Olof den hailie, kungen, flöinäs fran Norge me säin skip u lägd till bäi de hamni, sum haitar Akargan. Där lag haili Olof längge. Da glaid Ormica fran Hainum i fylg me mangg andre storkalar till han me säin gåvar. Så gav Ormica tåll vädrar ihop me andre dörbarhaitar till han. Da gav kungen, haili Olof, täu puckalar u a braidyxå till han. Da tok Ormica imot kristendomi ettar haili Olofs lerå. U han byggd a bönhäus för si pa sam plass, där sum nå Akargans körkå star. Därifran glaid haili Olof till Jaroslaw i Holmgard.

 

Sangelstenen: Skålgroparna har gjorts av människor. Varför vet vi inte men så många gropar på en enda sten med magisk klang är ju fantasieggande. Har man använt groparna som skålar för blodet från offerdjur? Vi vet att man långt in i vår tid har offrat mynt och annat i groparna. Groparna har också kallats ”vårtkällor”, eftersom man trodde att vattnet i dem hade magisk kraft och kunde bota vårtor. En del tror att groparna kommit till när man knackade på stenen för ljudets skull och att klangstenen använts som trumma vid magiska riter. Men skålgropar finns också på stena som inte är klangstenar.

 

Sangelstenen

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig