Föregående sida

Oscarsstenen

Visborgsslätt

Restes av officerskåren vid Gotlands Nationalbeväring. Till minne av den 14 juni 1854 då Konung Oscar I till förbandet överlämnade tre fanor. Vid 100-års jubileet av den första fanöverlämningen den 14 juni 1954 överlämnade chefen för armén på konungens befallning en ny fana. Till minne härav försågs stenen på baksidan med en relief av denna fana. Konung Gustaf VI Adolf skrev sitt namn på stenens baksida i samband med Gotlands Nationalbevärings 150-års jubileum den 28 maj 1961.

 

Av kalksten, ca 5,4 meter hög, 1,8 meter bred vid basen och svagt avsmalnande uppåt samt 0,35 meter tjock. På västra sidan står i förgyllt djuprelief mellan en kunglig krans och tre stenar med Gotlands vapen i högrelief: "OSCAR I 1854" På östra sidan är två infällda kalkstensplattor. Den översta har Gotlands vapenfana i högrelief och över denna står i djuprelief:"13.6.1954" Den nedre plattan har följande text i förgylld djuprelief: "Gustaf VI 1961" Stenen står direkt i marken på en plan, artificiell jordkulle. I varje hörn står en utåtriktad kanon på trävalett. Kullen omgärdas av stenstolpar sammanbundna med en järnkätting.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig