Föregående sida

Minnessten

Framför f d kanslibyggnaden i Fårösund

GOTLANDS

KUSTARTILLERIREGEMENTE

KA 3

1938 - 2000

Utbildningsplats för

fasta och rörliga

Kustartilleriförband

till Gotlands och

Sveriges försvar

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig