Föregående sida

Minnessten

Framför kanslibyggnaden på Visborgsslätt

GOTLANDS REGEMENTE

Uppsatt genom en konvention av gotlänningarna i december 1810

och av Konung Karl XIII den 5 fbruari 1811

som

GOTLANDS NATIONALBEVÄRING

Nedlagt med Riksdagens beslut den 16 december 2004

Regementet var förlagt och övade på

VISBORGSSLÄTT

1887 - 2005

Lägret anlades 1887 och kasernerna 1905

 

 

  

Minnesstenen avtäcktes lördag den 28 maj 2005 i regementsparken på Visborgs slätt vid nedläggningsceremonin för Gotlands regemente.

 

 

 

 

 

Minnessten

Framför kanslibyggnaden på Visborgsslätt

GOTLANDS ARTILLERI

1711 - 2000

A 7

Verkade på Visborgsslätt 

1986 - 2000

 

 

 

 

Minnessten

Framför kanslibyggnaden på Visborgsslätt

GOTLANDS LUFTVÄRN

1936 - 2000

Lv 2

Verkade på Visborgsslätt 

31/8 1978 - 31/8 2000

 

 

 

 

Minnessten

Framför kanslibyggnaden på Visborgsslätt

Gustaf

Victoria

den 26 juli 1925

 

Av sandsten, 3,15 meter hög med rak ovansida 1,15 meter bred och 0,22 meter tjock. På sydöstra sidan är en planslipad yta med text. Stenen står direkt i marken.

 

 

 

 

Minnessten

Framför kanslibyggnaden på Visborgsslätt

Gotlands militärkommando

1982 - 2000

Gotlands militärdistrikt

2000 - 2004

 

Avtäcktes av överste Gunnar Karlsson den 27 augusti 2005.

   

 

 

 

 

Minnessten

Framför kanslibyggnaden på Visborgsslätt

Carl Gustaf stenen

  

GOTLANDS NATIONALBEVÄRING-

GOTLANDS MILITÄRKOMMANDO

1811 - 1986

 

Avtäcktes den 14 juni 1986, bär konung Carl XVI Gustafs namnteckning.

    

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig