Föregående sida

Gotlänningar i FN-tjänst

 

Gotlands FN-förening

Gotlands FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter.

Bildades 1962. Föreningen lades ner 1968 men i april 1978 nybildades föreningen och efter det har verksamheten följt FN-teman och årligen firat FN-dagen. Aktiviteterna under åren har till stor del varit inriktade på mänskliga rättigheter och barnens rättigheter, bland annat genom samarbete med skolan.

 

FN-gutarnas kamratförening Gotland

FN-gutarnas kamratförening, som bildades 1987, är öppen för alla gotlänningar eller på Gotland boende som har tjänstgjort i någon fredsbevarande utlandsmission, ofta populärt kallat FN-tjänstgöring, även om tjänstgöringen numera kan ske under FN-mandat, under NATO-ledning eller under annat mandat eller annan ledning.

Målsättningen är att främja ett gott kamratskap, bidra till att vårda FN:s traditioner och målsättning och att bidra till att sprida information om FN. Föreningen söker också aktivt att få en uppgift i den veteranverksamhet som är under uppbyggnad inom Försvarsmakten och som bland annat syftar till att ge stöd åt de som efter hemkomst från en utlandstjänstgöring fått psykiska eller fysiska problem. Som veteran räknas inte bara de som tjänstgjort utomlands utan även all personal, som varit anställd i Försvarsmakten.

Den andra stora biten i verksamheten är föreningens trivselkvällar eller "pubkvällar" som har blivit den officiella beteckningen. Där kan medlemmarna träffas över en fika eller en öl.

I övrigt brukar föreningen ha två stora möten per år. Höstmötet som oftast inträffar den 24 oktober och tillika är föreningens årsmöte, vilket brukar avslutas med ett föredrag av en intressant person som har tjänstgjort utomlands eller på annat sätt varit involverad i det fredsbevarande arbetet.

Det andra mötet brukar hållas på vårkanten och består oftast av en utflykt med fika och lunch i ett naturskönt område med ett kulturhistoriskt värde.

Från år 2013 heter föreningen Fredsbaskrarna Gotland och tillhör Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.

 

(Till höger: FN-gutarnas kamratförening  förtjänstmedalj i silver:  Av 8:e storleken. (FNgkfSM). Band: blått med en bred vit rand på vardera sidan. Utdelas till medlemmar som under minst fem år nedlagt ett mycket betydelsefullt arbete i föreningen. (Foto Jan-Otto Sten)

 

Fredsbaskrarna Gotlands hemsida

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig