Föregående sida

KS 06 / 3. mekaniserade skyttekompaniet, Sierra Lima (SL)  15/6 2002 - ?/12 2002

Den 6:e Svenska Kontingenten Kosovo bestod av en bataljon samt ytterligare förband och stabsofficerare tjänstgörande vid brigadstaben och KFOR:s högkvarter. KS06 bestod av 810 män och kvinnor. P10 i Strängnäs var huvudansvarigt för KS 06 och därför återfann vi Södermanlands grip i bataljonens märke.

Den största delen av personalen var grupperad vid Camp Victoria, i Ajvalija utanför Pristina. Under två månader av insatsen skapades ett tillfälligt sammansatt kompani kallat Griffin Coy (TL) med personal ur övriga delar.

 

KS 06 Sjätte kontingenten i Kosovo; en fredsbevarande enhet som Sverige skickade till Kosovo.

Bataljonsstab

Bataljonschef: överstelöjtnant Johan Fölstad. Stabschef: överstelöjtnant Peter Ahlström

Stab- och understödskompani:

Chef major O. Barvér

1.Mekskyttekompani:

Chef major. Mimer

2.Mekskyttekompani:

Chef major J. Björkqvist

3.Mekskyttekompani:

Chef major O. Palmquist

   

KS 06 / 3. mekaniserade skyttekompaniet, Sierra Lima (SL)

(Texten nedan kommer från "Väduren" 2/2002 skriven av Ola Palmqvist C SL (Sierra Lima)

Bataljonen är en del av den brittiskledda brigaden. I bataljonen finner vi: l. mekaniserade skyttekompaniet, Sierra Lima (SL). Kompaniets kärna kommer från P18 men det finns representanter från många andra förband i armen och vi finner även soldater och officerare från marinen och flygvapnet.

 

Chef för kompaniet är major Ola Palmquist från P18 och ställföreträdare är kapten Fredrik Peterson från Amf 1. Kompaniet har två samverkansofficerare (liasion officers, LNO), kapten Tommy Göthberg från FMlog i Visby och Thomas Nygren som tillhör P18. Kompaniet innehåller flera reservofficerare.

 

Kompaniet rekryterades på hösten 2001 och utbildades under våren 2002 på SWEDINT i Almnäs. Den 30 maj började nyckelpersonal rotera ner till missionsområdet och den 17juni var rotationen slutförd. P 10 i Strängnäs är huvudansvarigt för KS 06 och därför återfinner vi Södermanlands grip i bataljonens märke. Då P 18 är ansvarigt för 3.mekaniserade skyttekompaniet återfinner vi den gotländska väduren i kompaniets märke. Kompaniet består av 124 befattningar och är uppdelat på fyra plutoner.

 

1. pluton Alfa Sierra (AS)

Är bataljonens vakt- och eskortpluton. Plutonchef är löjtnant Fredrik Majby från livgardet i Stockholm och ställföreträdare är fänrik Mattias Noren från Amf 1. Plutonen består av en chefsgrupp och tre pansarskyttegrupper om vardera 8 man (varav två är SISU-förare). Sammanlagt har plutonen 29 befattningar och huvuddelen av soldaterna har gotlandsbakgrund i form av att de gjort sin värnplikt på P 18, A 7 eller KA 3.

Plutonens huvuduppgifter är att bemanna Main gate på Camp Viktoria och att genomföra eskorter inom och utom bataljonens område. Plutonen har förutom Ak 5 och Ak 5B även grg m/4S och ksp 90. De är ofta ansiktet utåt och de som besökare ser först. Plutonen har tre pansarterrängbilar SISU och ett antal "soft skins" som Mercedes Geländerwagen, Toyota Landcruiser och Mercedes Sprint. Detta ger flexibilitet i att välja rätt fordon till rätt eskort. Plutonen har hela Kosovo som arbetsfält, och Sierra Urnas mörke. ibland även FYROM (Former Yugoslavaian republic of Macedonia). Det är i särklass den pluton i bataljonen som ser mest av Kosovo. Det är passande att plutonen har Oden på hans åtta-berita häst Sleipner som märke. Plutonen är grupperad i Camp Viktoria.

 

Säkplutonen Bravo Sierra (BS)

Är en ny organisation. Dess huvuduppgift är att genomföra sök efter vapen i såväl hus som i terräng. De som gömmer vapnen är uppfinningsrika och det gäller att vara både noggrann och minst lika uppfinningsrik. De tekniker som används är de som brittiska armen utvecklat efter många års erfarenhet på Nordirland i sök efter illegala vapen. Plutonen har speciell materiel för att kunna söka effektivt som exempelvis fiberoptik, metalldetektorer av olika sorter men även lågteknologisk materiel som spadar och bajonetter. Chef för säkplutonen är löjtnant Björn Svensson från F 17 och ställföreträdare är löjtnant Per Björnsson från K 4. Plutonen är organiserad på samma sätt som vakt- och eskortplutonen och har således 29 befattningar. Även denna pluton har tre stycken SISU och ett antal "soft skins". Det är bataljonens enda resurs för kvalificerade sök och detta medför att plutonen arbetar inom hela bataljonsområdet. Den har även lånats ut till den finska bataljonen och den har genomfört sök i Mitrovica i den franska brigadens område. Vid det senaste söket fann man 1 gevär, 3 automatkarbiner, en kulspruta, ett pansarskott, fem handgranater, 13 magasin och ca 2000 skott, plus diverse militär utrustning. Soldaterna är mycket skickliga inom sina uppgifter och de erhåller stor uppskattning för sin yrkeskicklighet från såväl finnar som britter. Plutonens soldater kommer främst från flygbasjägarna och flottans bassäkförband, men vi återfinner även pansarskyttesoldater och pansarspaningssoldater från såväl P 18 som från andra förband. Plutonen har förutom Ak 5 och Ak 5B även grg rn/48 och ksp 90.

 

Granatkastarplutonen Charlie Sierra (CS)

Är kompaniets största pluton med 36 befattningar. Plutonen är grupperad i Spy bar i Slivovo i bergen öster om Pristina. Den största delen av tiden fungerar plutonen mer som en skyttepluton som genomför patrulleringar inom sitt område. Plutonchef är löjtnant Jörgen Berglund och ställföreträdare löjtnant Robert Nilsen, båda från I 5. Många av plutonens soldater är från just I 5, men samtliga pbvsoldater och en gruppchef är från P 18. Det är mycket vackert uppe i bergen och soldaterna trivs på Spy bar, även om bekvämligheterna är lite mer spartanska än på camp Viktoria. Man har egna kockar där hovmästaren från Kolmårdens restaurang är en av dem. Det kan vara en av anledningarna till att plutonen trivs så bra och att många andra gärna tar chansen att åka förbi vid lunch eller middagstid! Tjänsten i bergen innebär mycket fotpatrullerande upp för sluttningar och ner i dalar. Många av bergsvägarna är i sådant skick att man bara kan ta sig fram med terrängfordon. I vissa fall blir det svårt även med dessa, då vägarna på sluttningarna förvandlas till forsande flodbäddar vid kraftiga regn. Plutonen har tre pansarterrängbilar, en batteriplatspbv, en rekpbv och tre stycken bandvagnar och ett antal terränggående "softskins." Granatkastarplutonen har bataljonens tyngsta vapen, tre 12cm granatkastare rn/41. Den är unik som granatkastarpluton då pjäserna dras av pansarterrängbilar och man har en batteriplatspbv och en rekpbv i organisationen. Rekpbv:en finns bara i ett enda exemplar och det är den vi har i Kosovo. Det är specialombyggd för just den här plutonens behov. Plutonen har börjat agera mot de många vedtjuvar som är aktiva i bergsområdena. Det avverkas mycket skog illegalt i Kosovo och detta är på sikt ett stort hot mot skogsbeståndet. Detta har blivit ännu mera sant nu efter att kolkraftverket Kosovo B brann nyligen, och inför vintern beräknas en redan opålitlig elförsörjning inte alls räcka till. Okontrollerad avverkning kommer snart att ödelägga de vackra ekskogarna i Kosovo och det gäller nu att hindra detta. Plutonen grep med hjälp av UNMIK-polis nyligen ett antal vedtjuvar och deras lastbilar beslagtogs.

 

Stab- och trossplutonen Echo Sierra (ES)

Består av 24 befattningar och har fyra grupper, stabsgrupp, stridsledningsgrupp, packgrupp och spaningsgrupp. Chef är löjtnant Jouko Westin från P 18 och hans ställföreträdare är fänrik Susanne Zotterman. Stabsgruppen består av fem befattningar och bemannar kompaniets sambandscentral dygnet runt. I stabsgruppen ingår också två assistenter till samverkansofficerarna. De växlar mellan att bemanna sambandscentralen och att biträda samverkansofficerarna. Stridsledningsgruppen består av förare, skytt, vagnschef och signalist till kompanichefens stridsledningsfordon. Beroende på vad som är det för uppgiften mest lämpliga fordonet kan man välja mellan en stridsledningspbv, en stridslednings bandvagn eller en Mercedes Geländerwagen. Stridsledningsgruppen hjälper också, i mån av tid, till i sambandscentralen. Packgruppen löser mycket skiftande uppgifter och är verkligen en grupp med många strängar på sin lyra. Den består av sex befattningar, och hos dem återfinns de två kockarna på Spy bar. Packgruppen har fordon som lastbil och hjullastare för att lösa sina uppgifter. Spaningsgruppen består av sju befattningar och chef är löjtnant Johan Tera från Amf 4. Dess uppgifter är att inhämta underrättelser som kan användas till att planera verksamhet som större checkpoint- och sökoperationer eller jakt på vedtjuvar. Spaningsgruppen har både en SISU och "soft skins". SISU:n är beväpnad med en tung kulspruta och gruppen har förutom Ak 5, dessutom Ak 5B, Psg 90, Ag 90 och ksp 90. Spaningsgruppen uppträder mycket självständigt och löser ofta uppgifter under flera dygn utan kontakt med resten av kompaniet.

 

Kravallträning

Kompaniet har också tränats för kravallhantering som bedrivits såväl hemma i Sverige som på plats i Kosovo. Det koncept som används är det brittiska "Public order"- konceptet som utvecklats för att hantera upplopp i Nordirland. I detta koncept spelar stridsfordon en stor roll som avskräckande instrument och komplement till batonger. Det brittiska konceptet är väl utvecklat och medger att man kan verka på flera olika steg på våldstrappan utan att omedelbart ta till dödligt våld för att försvara sig. Träningen upplevs som mycket motiverande. I synnerhet då britternas erfarenhet visar att man måste träna truppen att hantera att folkmassan kastar brandbomber på soldaterna. Än så länge har dessa färdigheter inte behövt användas men bara träningen i sig är ett välkommet avbrott i den vanliga tjänsten. Kompaniet börjar i allt större utsträckning ha verksamhet inne i Pristina vilket är en storstad. Formellt ligger staden inom britternas område men då britterna kommer att minska sin närvaro i Kosovo kommer det svenska ansvaret i deras områden att" öka. För att förbereda sig på de annorlunda förhållandena i storstaden kontra bergen och lära av britterna medan de är kvar genomförs nu patruller med britterna inne i Pristin. Ola Palmqvist C SL (Sierra Lima)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig