Föregående sida

KS 04 och Wisborgs kompani - 21/4 2001- 29/10 2001

Gotlands regemente fick i uppdrag från HKV att utbilda ett snabbinsatskompani (Wisborgs kompani) för internationell verksamhet ur 90 dagars beredskapsbataljonen. P 18 hade ansvaret för utbildning, beredskap, förrådställning av detta kompani. Som kompanichef för detta mekaniserade skyttekompaniet utsågs major Björn Kullgard (P 18).

Utbildning skedde 2000-10-23 -- 2000-12-01 och beredskapen mellan 2001-01-01 -- 2001-12-31. Styrkan uppgick till 154 man och bestod av: Kompaniledning Stab/trossplut, 1. Mekskplut 302, 2. Mekskplut 302, 3. Mekskplut 302, 4. Mekspan/rbplut 302.

 

"Mekskyttekompani P 18"

(Texten nedan kommer delvis från "Väduren" 1/2001 skriven av major Jan Ericsson C Int.vht P18)

Rekordsnabbt så rekryterade P 18 med stöd av Swedint, det mekskyttekompani (30 dagars) som under hösten -00 utbildades vid P 18. Kompanichef är mj Björn Kullgard med lt Håkan Ohlsson som kvartermästare.

En utbildning som förtjänstfullt planerades och genomfördes av kn Ronny Sandqvist. Utbildningen uppfattades mycket positivt av soldaterna. Man skall då ha klart för sig att drygt 60% av soldaterna redan innehade internationell erfarenhet och därmed ställde stora krav på sin utbildning. En utbildning som avrundades med sedvanligt bråk om kontrakt och ersättningar. Ett problem som dock inte P 18 "ägde".

Kompaniet förrådsställdes därefter på Gotland med kompetent stöd av Uhgrp G.

Så erhöll P 18 insatsorder för det tidigare på Gotland utbildade och förrådsställda kompaniet. Kompaniet, denna gång med mj Rickard Hansson som utbildningsledare, genomförde ännu en utbildning med bra resultat. Till saken hör att ett 40-tal soldater bröt sina beredskapskontrakt och en intensiv nyrekrytering blev nödvändig. Oaktat detta, så kunde förbandet lämna Sverige inom angiven beredskapstid - rekord?

 

Kompaniet anslöt till bataljonen i Kosovo i början på maj och tjänstgjorde i Kosovo fram till den 23 oktober 2001.

 

KS 04 (även kallad: Madeleinebataljonen) var namnet på den 4:e svenska kontingenten i Kosovo. Bataljonen sattes upp gemensamt av Norrlands Dragonerna K 4 och KA 1 Vaxholms Amfibieregemente. KS 04, övertog ansvaret den 28 april 2001 och bestod av en bataljon samt ytterligare förband och stabsofficerare tjänstgörande vid brigadstaben och HQ KFOR.

KS 04 bestod av 800 män och kvinnor och förstärktes under missionen med ytterligare ett kompani á 170 man (Wisborgs kompani). Förstärkningen togs ur beredskapsförbandet IA01 och fick beteckningen IL.

Den största delen av personalen var grupperad vid Camp Victoria, i Ajvalija utanför Pristina.

 

KS 04 Fjärde kontingenten i Kosovo; en fredsbevarande enhet som Sverige skickade till Kosovo.

Bataljonsstab

Bataljonschef: Överstelöjtnant Sören Trygg från Amf 1. Stabschef Överstelöjtnant Ulf Starefeldt från K 4

Stab- och trosskompani Papa Lima (PL)

Chef Major Niklasson

1.Mekskyttekompaniet Québec Lima (QL)

Chef Major Edlund

2.Mekskyttekompaniet Romeo Lima (RL)

Chef Major Fredriksson

3.Mekskyttekompaniet Sierra Lima (SL)

Chef Major Lindvall

4.Mekskyttekompaniet India Lima (IL)

Chef Major Kullgard

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig