Föregående sida

Gotlands Frivilligförening

Utdrag ur boken "Till bröders hjälp"

När vinterkriget var slut och de frivilliga återvände till Sverige ansåg många att den gemenskap och det kamratskap som uppkommit i fält även borde fortsätta efter kriget. Även de soldater som sårats och de stupades familjer behövde känna att de inte blev övergivna. Därför bildades den 27 mars 1940 Förbundet Svenska Frivilligkåren. Ganska snart därefter bildades även runt om i Sverige ett 30-tal lokalföreningar.

På Gotland grundades en frivilligförening den 6 mars 1941. Initiativtagare var den från fastlandet tillfälligt på ön bosatte Helge Sandmark. Han var själv frivillig och hade tidigare varit med om att bilda flera liknande föreningar på fastlandet.

Genom den nybildade föreningen hölls den 11 maj 1941 en Finlandsafton i Tingstäde. Dit var inbjudna samtliga gotländska krigsfrivilliga, även de som anmält sig som frivilliga men som av en eller annan anledning inte blivit antagna var välkomna.[1] Den 10 maj, dagen innan Finlandsaftonen, höll föreningen sammanträde där bl a 56 krigsveteraner deltog. Vid sammanträdet antogs föreningens stadgar och den första riktiga styrelsen valdes.

Den gotländska föreningen kom sedermera att uppgå i Nordöstra Götalands Finlandsfrivilligas förening.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig