Föregående sida

Aurora 17

172. Hemvärnskompaniet på Gotland

Luftstridsskolan/16.flygflottiljen blev utsedd att vara värdförband för NATO-enheter under AURORA. Med hänsyn till bevakningsbehovet av de utländska delarna blev det inte möjligt att genomföra övningsmoment vid flottiljen och andra platser där Luftstridsskolans gäster skulle baseras. Luftstridsskolans ordinarie bemanning räckte inte till för att lösa bevakningsuppgifterna varför 17.hvbat tillfrågades om möjligheten att förstärka bevakningen.

 
 

17. Hemvärnsbataljonen

17. hvbat fick till uppgift att ställa trupp till förfogande i en skarp bevakningsuppgift på Gotland inom ramen för FMÖ AURORA 17. Bataljonen skulle ansvara för bemanning av ca 80 soldater och befäl mellan 13/9 - 23/9 2017. Truppen rekryterades och anställdes genom frivilligt förpliktelser. De ställdes under befäl från Flygvapnet och arbetade tillsammans med ett yrkesförband.

Truppen transporterades till- och från Gotland genom flygtransport med TP84 Hercules.

 

2 plutoner från Hemvärnet i Dalarna var underställda 1614 strilförsvarskompaniet under 12 dagar. Erik Andersson var på plats under 8 av dagarna. Han var bland annat ute och flög med de amerikanska CH47 Chinook helikoptrarna och rekade på norra Gotland. Amerikanarna var på plats med 4 stycken Chinook samt 4 stycken Apache för att agera B-styrka åt svenska Luftvärnet.

 
 

Fotografierna nedan är tagna av Erik Andersson vid 172. Hemvärnskompaniet "Gustafs kompani" ingående i 17. Hemvärnsbataljonen

 

 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig