Föregående sida

Aurora 17

För att öka den militära förmågan genomförde Försvarsmakten under september 2017 försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det var en nationell övning där samtliga stridskrafter deltog.

Aurora 17 var den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet deltog. Dessutom deltog ett flertal myndigheter och andra länder i övningen. Förband i hela Sverige berördes men de största övningsområdena var i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

 

Sveriges Riksdag beslutade i maj 2016 att Sverige ingår ett avtal med NATO, det s.k. värdlandsavtalet, som innebär att NATO-förband under vissa förutsättningar kan använda svenskt territorium och luftrum för militära operationer.

Vissa materielsystem från de deltagande NATO-förbanden krävde bevakning. Utländsk militär personal har i fredstid inte svenskt lagstöd att ingripa för att förhindra sabotageförsök etc. mot sin materiel. Svensk personal måste med andra ord utföra bevakningen åt de övande NATO- och övriga utländska förbanden.

 

 
 
 

Måndag 18/9

Svenska och finska förband samövar på Tofta skjutfält. Luftlandssättning av amerikanska fallskärmsjägare i Väskindeområdet

   

Tisdag 19/9

Svenska och finska förband förflyttar sig norröver mot Väskinde. Luftvärnsregementet, delar i 18 stridsgruppen inkl luftvärnskanonvagnar övar förmågan att bekämpa kvalificerat lufthot mot amerikanska attackhelikoptrar.

   

Onsdag 20/9

De två stridsgrupperna (VISBY och BUNGE) övar anfallsstrid / fördröjningsstrid. Hemvärnet skjuter skarpt med bl.a. granatkastare. H.M. Konungen samt H.K.H. Prins Carl Philip besöker övningen.

   

Torsdag 21/9

De två stridsgrupperna övar anfallsstrid / fördröjningsstrid på norra Gotland.

   

Fredag 22/9

Slutstrid mellan stridsgrupperna på Tofta skjutfält. Luftvärnet skyddar Visby flygplats. Amerikanska attackhelikoptrar övar fördröjningsstrid.

   

Lördag 23/9

Försvarsdag VISBY. Försvarsmaktens olika förmågor och materiel visas upp tillsammans med finska kompaniet och deras utrustning, räddningstjänst och polis.

   

Söndag 24/9

Luftvärnet är på plats för att skydda och bevaka Visby Flygplats. Simulerat flyganfall med omfattande skador på civil marknadsplats med både civila och militära skador och dödsfall. Omhändertagande av skadade på plats.

   

Måndag 25/9

Medicinsk evakuering till fastlandet i C17 eller C-130 sker på måndagen.

   
   
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig