Krutexplositionen i Visby 1785

Den 5 juli 1785 exploderade en lada utanför Södertorg. Ladan användes som krutmagasin av Artilleribataljonen. 5 personer fick sätta livet till.

Ladan användes som förvaring av krut som sedan behandlades i det s k Laboratoriet som var beläget i tornet Store Henrik men som även benämndes "Lilla Kruttornet".

Laboratoriet var en byggnad som var placerad vid den s k Artillerigården invid Södertorg där det dåvarande artilleriet på Gotland huserade. I laboratoriet tillverkades bland annat lös ammunition.

 

"Klockan 1/4 till 5 efter middagen timade den olyckan at Kongl Artilleri Battaillons Laboratorium, utan för Södra Tullporten i en lada, språng i luften, hvarvid följande omkommo: Styckjunkare Gustaf Adolf Elfcrona, sergeant Erik Johan Bobeck, furir Petter Bobeck och furir Johan Gustaf Säve."

 

 

Teckning av P A Säve från 1846. Laboratoriet placerad i Lilla Kruttornet.

Flygfoto över området 1969-70.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig