Föregående sida

Militära anläggningar på Gotland  M - R

Ö

=

Överlämnat till markägare av försvarsmakten

 

=

Foto finns av värnet, karta, ritning mm

K

=

Kulturminneförklarat

B

=

Bortrivet

 

=

Foto värnplatsen efter rivning

?

=

Obekant status på värnet

Socken 

Ort 

#

Typ & Beväpning

Status

Foto

Martebo

Tingstäde fästning

30:1

Yttre posteringsvärn 1

?

 

Martebo

Tingstäde fästning

30:4

Intill Yttre posteringsvärn 1

?

 

Martebo

Tingstäde fästning

30:7

Intill Yttre posteringsvärn 1

?

 

Martebo

Tingstäde fästning

30:10

Intill Yttre posteringsvärn 1

?

 

Martebo

Tingstäde fästning

31:22

Posteringsvärn 22

?

 

Norrlanda

Skärsudd

61:10

Ksp-värn

 

Norrlanda

Sandpallen (Norr)

61:13

Ksp-värn

 

När

Nyudden

95:4

Ksp-värn

 

När

Närshamn (Norr)

100:4

Värn

B

När

Nabban

101:4

Pjäsvärn typ III (7.5 cm strvkantorn m/42)

 

När

Nabban

101:4a

Skyddsvärn (Intill Pjäsvärn 101:4)

 

När

Nabban

101:4b

Värn (Intill Pjäsvärn 101:4)

 

När

Nabban

101:4c

Skyddsvärn (Intill Pjäsvärn 101:4)

 

När

Nabban

101:4d

Värn (Intill Pjäsvärn 101:4)

 

När

Nabban

101:4e

Värn (Intill Pjäsvärn 101:4)

 

När

Nabban

101:4f

Värn (Intill Pjäsvärn 101:4)

 

När

Hammarnäs

101:7

Ksp-värn

 

När

Hammarnäs (Söder)

101:10

Obs-värn

 

När

Djaupdy

101:13

Ksp-värn

 

När

Virudden

101:16

Pjäsvärn typ V (7.5 cm pvkan m/43)

 

När

Virudden

101:16:2

Skyddsvärn (Intill Pjäsvärn 101:16)

 

När

Virudden

101:16:3

Skyddsvärn (Intill Pjäsvärn 101:16)

 

När

Virudden

101:16:4

Skyttevärn (Intill Pjäsvärn 101:16)

 

När

Virudden

101:16:5

Skyttevärn (Intill Pjäsvärn 101:16)

 

När

Virudden

101:16:6

Skyttevärn (Intill Pjäsvärn 101:16)

 

När

Virudden

101:16:7

Skyttevärn (Intill Pjäsvärn 101:16)

 

När

Närshamn

106:1

Värn

B

När

Närshamn (Söder)

106:4

Värn

B

När

Kapelludden

106:7

Ksp-värn

 

När

Pilgårdsviken

106:10

Ksp-värn

 

När

Närsholmen

107:1

Värn

B

När

Närsholmen

107:4

Värn

B

När

Närsholmen

107:7

Värn

B

När

Närsholmen

107:10

Öppet pjäsvärn

 

När

Närsholmen

 

Ls-torn (H m/56)

B

När

Närsholmen

 

Öppna värn. Ett flertal

 

När

Närshamn

 

KA 3 Minstation / Fast minspärrtropp (NÄ)

B

När

Närshamn

 

Värn / Stabsplats för Värnkompchefen

B

När

Närshamn (Norr)

 

Pjäsvärn typ III (7.5 cm strvkantorn m/42) + Skyddsvärn (Sk 3) Skal

B

När

Närshamn (Väst)

 

Pjäsvärn typ III (7.5 cm strvkantorn m/42) + Skyddsvärn (Sk 3) Skal

   

När

Virudden

 

Öppet värn

 

Näs

Grundården

112:7

Värn

B

Näs

Grundården

112:10

Värn

B

Näs

Vaktården

112:13

Ksp-värn

B

Näs

Klasården

115:1

Ksp-värn

B

Näs

Boudden (Norr)

115:4

Ksp-värn

B

Näs

Boudden

115:7

Ksp-värn

 

Näs

Boudden

115:10

Ksp-värn

 

Näs

Ängskär

115:13

Ksp-värn

 

Othem

Barshage / Söjdbro

31:40

Yttre posteringsvärn 6 (Tingstäde fästning)

 

Othem

Barshage / Söjdbro

31:43

Yttre posteringsvärn 7 (Tingstäde fästning)

 

Othem

Barshage / Söjdbro

31:46

Yttre posteringsvärn (Tingstäde fästning)

 

Othem

Barshage / Söjdbro

31:49

Yttre posteringsvärn (Tingstäde fästning)

 

Othem

Slite (Länns skans / Norra)

 

Skansanläggning, värn, pansarhinder mm

 

Othem

Slite (Länna skans / Södra)

 

Luftvärnsställningar

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:1

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:2

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:3

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:4

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:5

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:6

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:7

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:8

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:9

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:10

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:11

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:12

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:13

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:14

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:15

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:16

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:17

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:19

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:20

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:21

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:22

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:23

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:24

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:25

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:26

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:27

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:28

Ksp-värn  (Sju Strömmar)

B

Othem

Slite (Länna skans)

38:29

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:30

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:32

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:33

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:35

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:47

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:48

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:49

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:50

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:51

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:52

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:53

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:54

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:55

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:56

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:57

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:58

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:59

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:60

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:61

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:62

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:63

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:64

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:65

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:66

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:67

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:68

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:69

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:70

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:71

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:72

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:73

Värn

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:74

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:75

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:76

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:77

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:78

Värn

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:79

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:80

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:81

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:82

Värn

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:83

Värn

?

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:84

Skyddsvärn

 

Othem

Slite (Länna skans)

38:86

Skyddsvärn (Sk 24)

 

Othem

Slite (Länna skans)

 

Värn (Flertal värn där numreringen är obekant)

 

Othem

Slite (Länna skans)

 

Ksp.värn

B

Othem

Slite (Länna)

 

Ksp värn

B

Othem

Slite (Länna)

 

Skyddsvärn (Troligen civilt)

 

Othem

Asunden

39:28

Värn

B

Othem

Asunden

39:31

Värn

B

Othem

Asunden

39:34

Värn

B

Othem

Enholmen

39:40

Kg-värn

 

Othem

Enholmen

39:43

Ksp-värn

 

Othem

Enholmen

39:46

Värn

 

Othem

Enholmen

39:49

Ksp-värn

 

Othem

Enholmen

39:52

Ksp-värn

 

Othem

Enholmen

39:55

Ksp-värn

 

Othem

Enholmen

39:58

Värn

 

Othem

Enholmen

39:61

Ksp-värn

 

Othem

Carlswärds fästning

 

 

 

Othem

Enholmens fästning

 

 

 

Othem

Enholmen

 

Skyttevärn (Ett flertal)

 

Othem

Enholmen

 

Värn

 

Othem

Enholmen

 

KA 3 Närspaningsradar (NSRR)

 

Othem

Enholmen

 

KA 3 Minstation / Bergrum (SE)

B

Othem

Enholmen

 

KA 3 Minstation / Fast minspärrtropp (SE 3)

B

Othem

Enholmen

 

KA 3 Minstation / Fast minspärrtropp (SE 2)

B

Othem

Enholmen

 

Signalstation 3 (Ss 3)

B

 

Othem

Asunden

 

KA 3 Minstation / Fast minspärrtropp (SE 1)

B

Othem

Batteri Asunden (AN)

 

KA 3 Fast kustartilleribatteri (1944 - ????)

B

Othem

Batteri Slite (SE 1)

 

KA 3 Fast kustartilleribatteri (1978 - 2006)

B

Othem

Klints

 

KA 3 Stabsplats för spärrbataljon Slite fr o m 1993

B

Othem

Klints

 

KA 3 Stabsplats (Skyddsvärn)

B

 

Othem

Klints

 

KA 3 Stabsplats (Skyddsvärn)

B

 

Othem

Grunnet

 

KA 3 Utpost 27 (1939- )

B

 

Othem

Slite (Hamnen)

 

KA 3 Värn

B

Othem

Slite (Lotsbacken)

 

KA 3 Stabsplats för spärrbataljon Slite t o m 1993

B

Othem

Slite (Lotsbacken)

 

Öppet pjäsvärn

 

Othem

Slite (Lotsbacken)

 

Skyddsvärn ("Lotsvärn")

 

Othem

Slite (Lotsbacken)

 

KA 3 Observationsplats (Opl  13 HG)

B

 

Othem

Slite (Kyrkberget)

 

Skyddsvärn

 

Othem

Slite (Slottsbacken)

 

Värn (Numreringen är obekant)

B

Othem

Slite (Lillugnsrev)

 

Pjäsvärn typ IV senare typ V (7.5 cm pvkan m/43)

B

 

Othem

Slite (Lillugnsrev)

 

Pjäsvärn typ IV senare typ V (7.5 cm pvkan m/43)

B

 

Othem

Slite (Cementa)

 

Värn

 

Othem

Slite (Parken)

 

Skyddsvärn (Civilt)

 

Othem

Asunden

 

Öppet värn

 

Othem

Slite

 

Kustsignalstation (Kss 257)

   

Othem

Slite

M Fb 8

Se Slite (Länna skans)

 

 

Othem

Slite

M Fb 10

Se Slite (Länna skans)

 

 

Roma

Öster Aumunds

59:7

Ksp-värn. Vid Roma krigsflygfält.

K

Roma

Flygfältet

59:18

Skyddsvärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

Roma

Flygfältet

59:44

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:45

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:46

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:47

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:48

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:49

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:50

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:51

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:52

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:53

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:54

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:55

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:56

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:57

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:59

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:60

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:61

Skyttevärn Skans 1 (Lv-batteri)

B

 

Roma

Flygfältet

59:81

Spl Am Skans 1 (Lv-batteri)

B

Roma

Flygfältet

 

Skans 1 (Lv-batteri)

B

Roma

Flygfältet

 

Skans 3 (Flera värn)

 

Roma

Flygfältet

 

Skans 4 (Flera värn)

B

Roma

Flygfältet

 

Skans 5 (Flera värn)

B

Roma

Flygfältet

 

Skans 6 (Flera värn)

B

Rone

Tomtbod fiskläge

105:3

Värn

B

Rone

Tomtbod fiskläge (Söder)

111:4

Värn

 

Rone

Norr Hus fiskläge

111:7

Skyddsvärn

 

Rone

Hus fiskläge

111:10

Ksp-värn

 

Rone

Ronehamn

111:11

Skyttevärn (Ingick i gruppering med 111:11 - 111:22)

B

Rone

Ronehamn

111:12

Skyttevärn (Ingick i gruppering med 111:11 - 111:22)

B

 

Rone

Ronehamn

111:13

Skyttevärn (Ingick i gruppering med 111:11 - 111:22)

B

 

Rone

Ronehamn

111:14

Skyttevärn (Ingick i gruppering med 111:11 - 111:22)

B

 

Rone

Ronehamn

111:15

Skyttevärn (Ingick i gruppering med 111:11 - 111:22)

B

 

Rone

Ronehamn

111:16

Skyttevärn (Ingick i gruppering med 111:11 - 111:22)

B

 

Rone

Ronehamn

111:17

Skyttevärn (Ingick i gruppering med 111:11 - 111:22)

B

 

Rone

Ronehamn

111:18

Skyttevärn (Ingick i gruppering med 111:11 - 111:22)

B

 

Rone

Ronehamn

111:19

Skyttevärn (Ingick i gruppering med 111:11 - 111:22)

B

 

Rone

Ronehamn

111:20

Skyttevärn (Ingick i gruppering med 111:11 - 111:22)

B

 

Rone

Ronehamn

111:21

Skyttevärn (Ingick i gruppering med 111:11 - 111:22)

B

 

Rone

Ronehamn

111:22

Skyttevärn (Ingick i gruppering med 111:11 - 111:22)

B

 

Rone

Langård

111:25

Ksp-värn

B

Rone

Ronehamn (Norr Hus fiskläge)

111:30

Pjäsvärn typ V (7.5 cm lvkan m/37)

 

Rone

Ronehamn (Söder)

 

Pjäsvärn typ V (7.5 cm lvkan m/37)

?

 

Rone

Ronehamn

 

KA 3 Minstation / Fast minspärrtropp (RH)

B

Rone

Ronehamn

 

Öppet pjäsvärn. (1941) 2 kan m/81 (1944) 2 kan m/81

?

 

Rute

Lärbrolinjen (Kauparve)

N Fb:1

Fältbefästning

B

Rute

Lärbrolinjen (Kauparve)

N Fb:2

Fältbefästning

B

Rute

Lärbrolinjen (Kauparve)

N Fb:3

Fältbefästning

B

Rute

Lärbrolinjen (Kauparve)

N Fb:4

Fältbefästning

B

Rute

Lärbrolinjen (Kauparve)

N Fb:5

Fältbefästning

B

Rute

Lärbrolinjen (Kauparve)

N Fb:6

Fältbefästning

B

Rute

Lärbrolinjen (Kauparve)

N Fb:7

Fältbefästning

B

Rute

Lärbrolinjen (Kauparve)

N Fb:8

Fältbefästning

B

Rute

Lärbrolinjen (Kauparve)

N Fb:9

Fältbefästning

B

Rute

Lärbrolinjen (Kauparve)

N Fb:10

Fältbefästning

B

Rute

Lärbrolinjen (Kauparve)

N Fb:11

Fältbefästning

B

Rute

Lärbrolinjen (Hemhagetorpet)

N Fb:12

Fältbefästning

B

Rute

Lärbrolinjen (Hemhagetorpet)

N Fb:13

Fältbefästning

B

Rute

Lärbrolinjen (Kauparve)

N Fb:14

Fältbefästning

B

Rute

Lärbrolinjen (Kauparve)

N Fb:15

Fältbefästning

B

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:10

KA 3 Stabsplats / Berganläggning

 

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:11

Skyttevärn intill Berganläggning / Stabsplats KA 3

B

 

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:12

Skyttevärn intill Berganläggning / Stabsplats KA 3

B

 

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:13

Skyttevärn intill Berganläggning / Stabsplats KA 3

B

 

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:14

Skyttevärn intill Berganläggning / Stabsplats KA 3

B

 

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:15

Skyttevärn intill Berganläggning / Stabsplats KA 3

B

 

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:16

Skyttevärn intill Berganläggning / Stabsplats KA 3

B

 

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:17

Skyttevärn intill Berganläggning / Stabsplats KA 3

B

 

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:18

Skyttevärn intill Berganläggning / Stabsplats KA 3

B

 

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:19

Skyttevärn intill Berganläggning / Stabsplats KA 3

B

 

Rute

Lärbrolinjen

20:20

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:21

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:22

Skyddsvärn (Sk 24) (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:52

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:53

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:54

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:55

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:56

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:57

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:58

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:59

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:60

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:61

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:62

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:63

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:64

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:65

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:66

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:67

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:68

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Lärbrolinjen

20:69

Skyttevärn (Skans Rute) Skoldrebacke

B

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:301

Skyttevärn intill Berganläggning / Stabsplats KA 3

B

 

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:302

Skyttevärn intill Berganläggning / Stabsplats KA 3

B

 

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:303

Skyttevärn intill Berganläggning / Stabsplats KA 3

B

 

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:304

Skyttevärn intill Berganläggning / Stabsplats KA 3

B

 

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:305

Skyttevärn intill Berganläggning / Stabsplats KA 3

B

 

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:306

Skyttevärn intill Berganläggning / Stabsplats KA 3

B

 

Rute

Vestrume "Skoldrebacke"

20:307

Skyttevärn intill Berganläggning / Stabsplats KA 3

 

Rute

Slidnäs (Norr)

21:22

Värn

B

Rute

Lärbrolinjen (Skans Koparfve)

27:50

Skyttevärn (Sk 24) (Skans Koparfve)

B

Rute

Risungs

27:83

Ammunitionsförråd. Ammunitionsförrådsgrupp

B

Rute

Risungs

27:84

Ammunitionsförråd. Ammunitionsförrådsgrupp

B

Rute

Albyriv

28:1

Värn

B

Rute

Lergrav

28:7

Värn

 

Rute

Huskeudd

28:13

Värn

B

Rute

Furillen (Österviken)

28:22

Värn

B

Rute

Furillen (Österviken)

28:25

Värn

B

Rute

Furillen (Österviken)

28:28

Värn

B

Rute

Furillen (Österviken)

28:31

Flertal mindre värn (Gruppering)

B

Rute

Furillen (Österviken)

28:34

Värn

B

Rute

Furillen (Karthaken)

28:37

Värn

B

Rute

Furillen (Sothällar)

28:40

Värn

B

Rute

Furillen

34:58

Värn

B

Rute

Furillen

34:61

Värn

B

Rute

Furillen (Leviken)

34:64

Värn

B

Rute

Furillen

34:67

Värn

B

Rute

Furillen

34:70

Värn

B

Rute

Furillen

34:73

Värn

B

Rute

Furillen

34:76

Ksp-värn

B

Rute

Furillen

34:79

Värn

B

Rute

Furillen (Herrvik)

34:82

Ksp-värn

B

Rute

Furillen (Herrvik)

34:85

Ksp-värn

B

Rute

Furillen (Herrvik)

34:88

Värn

B

Rute

Furillen (Suderudd)

 

KA 3 Mst HG 11 / B + C  (1939-45)

B

Rute

Furillen (Suderudd)

 

KA 3 Opl HG 11 / A  (1939-45)

B

Rute

Furillen (Suderudd)

 

KA 3 Mst BN 7. Även en Eldledningsradargrupp BN 6 (E)

B

Rute

Furillen

 

KA 3 Mst BN 5

B

 

Rute

Furillen (Karthaken)

 

KA 3 Opl TG 12  (1939-45)

B

Rute

Skenholmen (Tungu)

 

KA 3 Utpost 25 (1939- )

B

 

Rute

Tjugmyr

 

Bränsleförråd i nedgrävda tankar

B

 

Rute

Furillen

 

Öppet pjäsvärn. (1941) 2 kan m/81 (1944) 2 kan m/81, 5 kan m/02

 

Rute

Furillen

 

Öppet pjäsvärn

 

Rute

Furillen

 

Öppet pjäsvärn

 

Rute

Furillen (Karthaken)

 

Öppna värn

 

Rute

Furillen (Herrvik)

 

Öppna värn (Låg intill 34:85)

 

Rute

Furillen (Herrvik)

 

Öppna värn

 

Rute

Furillen (Huskeudd)

 

Öppna värn

 

Rute

Furillen (Sothällar)

 

Öppet värn

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig