Föregående sidaa

3. Batteriet I. Divisionen

Fältpostnr: 18313

Gotlands artillerikår

Utrustade 1939 med fyra 7.5 cm kanon m/02-33. Fr o m 1940 utrustade med tolv kanon 7.5 cm m/40.

 

1939-12-08 till 1940-09-30 var batteriet grupperat vid Snögrinde i Klinte. Därefter hemförlovades personalen.

1941-06-14 var batteriet grupperat i Klintehamn.

1941 var batteriet grupperat i Väskinde.

 

Befäl

Batterichef

1939 -

Kapten

Nils Bergman

 

1943 - 1944

Löjtnant / Kapten

Berner, Nils Lennart

 

1939 - 1945

Fänrik / Löjtnant

Angert, Sven Erik Anton

 

1944 - 1944

Fänrik

Stoltz, Karl Olof

 

1944 - 1944

Fänrik

Rosen von, Thomas Axel Christian Sven

Batteriadjutant

1939 -

Sergeant

Kronbladh, Åke

 

1944 - 1944

Sergeant

Dahlqvist, Karl Albin

 

1939 - 1941

Sergeant

Aldervik, Nils Herman Artur Andersson

 

1942 - 1943

Sergeant

Nilsson, Nils Ove Sten

 

1939 - 1942

Furir

Widerström, Erik Jan Edvard

 

1939 - 1942

Furir

Karlsson, Helmer

 

1939 - 1940

Furir

Gullberg, Harry William Elvin

 

1939 - 1940

Furir

Olsson - Godring, Klas Hugo

 

1943 - 1944

Furir

Nygren Carl Arne Hjalmar

 

1939 - 1941

Furir

Martinger, Henry Gerhard

 

1944 - 1944

Furir

Karlsson, Karl Elis Olof

 

1944 - 1944

Furir

Karlsson, Tage Ragnar Valentin

 

1944 - 1944

Furir

Lätt, Stig Konrad

 

1943 - 1943

Konstapel

Danielsson, Axel Torbjörn

 

1942 - 1942

Konstapel

Gahm, Karl Gösta Albin

 

1940 -

Konstapel

Fohlström, Sylve

 

     
   
 
Rekvirerade fastigheter

Folkskollärare Sahlsten Svarvare Klinte

1939-12-08

2 eldade rum, kvarter för 20 manskap. Plats under tak för 2 fordon.

Fru Hultman L:a Snögrinda Klinte

1939-12-08

5 eldade rum, 4 boningsrum och 1 brygghus, kvarter för 32 man och 2 underofficerare.

Frans Andersson L:a Snögrinda Klinte

1939-12-08

5 eldade boningsrum, 1 snickarbod, kvarter för 23 man. (Batteriexpedition, 4. avd, stabsavd, koktross).

Artur Wallén L:a Snögrinda Klinte

1939-12-08

3 eldade boningsrum kvarter för 2 officerare. (Batteriechef, batteriofficer, matsal för officerare och underofficerare). Plats under tak för fordon.

F. Kristansson L:a Snögrinda Klinte

1939-12-08

2 eldade rum (Matsal för manskap och marketenteri). Plats under tak för 4 fordon.

H. Jakobsson Valla Klinte

1939-12-08

2 eldade rum, kvarter för 21 man. (Lvksp och 5. avdelningen)

Änkefru Hulda Hauffman Snögrinda Klinte

1940-04-18

En äng belägen vid stora landsvägen Klintebys - Klinte. 100 meter sydväst L:a Snögrinda norra. Avsett att på uppföra ett garage för batteriets behov.

Herr Ivar Hoppe Valla Klinte

1940-04-24

1 rum med sängplats. Avsedd som förläggning för officer.

Herr Ivar Hoppe Valla Klinte

1940-05-20

En beteshage om ca 1 har på vilken uppförts fältbefästningar.

Fru Anna Hedberg L:a Snögrinda Klinte

1940-05-20

1 rum avsedd som bostad åt 1 underofficer.

Herr Ture Christiansson L:a Snögrinda Klinte

1940-05-20

En åkerareal omkring 3000 kvm. Avsedd att användas som uppställningsplats och upplagsplats för ved.

 
 

Under tiden 1939-41 när batteriet var grupperad i Klinte var batteriets expedition inhyst i den gamla affären vid Bönders backe. Officerarna var inhyrda i fastigheter runt området. Underofficerarna var bl a inhyrda hos Bodins nära vägskälet mot Hemse. (Uppgifter bl a från Per-Åke Kronbladh)

Kapten Bergman och sergeant Åke Kronbladh

Svampplockning

   
"Officersmässen"

Sergeant Åke Kronbladh sittande till vänster. Ovan till höger batterichefen Nils Bergman.

   

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig