Föregående sidaa

6. Batteriet II. Divisionen

Fältpostnr: 18322

Gotlands artillerikår

Utrustade 1939 med fyra 7.5 cm kanon m/02.  Fr o m 1940 utrustade med tolv 10.5 cm haubitsar m/39.

 

1939 var batteriet grupperat i Fleringe med förläggning i Fleringe utrymda skola.

1940-04-09 var batteriet grupperat i Alva och Hemse.

1941-06-14 var batteriet grupperat i Hemse.

 

Befäl

 

1944 - 1944

Löjtnant

Hägg, Nils Filip

 

1941 - 1941

Fänrik

Ljungstedt, Nils Viktor

 

1940 - 1940

Fänrik

Grönqvist, Bengt Johan Rudolfsson

 

1943 - 1944

Sergeant

Hoppe, Bo

 

1942 - 1943

Sergeant

Gottberg, Folke Gustav Henning

 

1939 - 1941

Sergeant

Jakobsson, Fritz Hjalmar

 

1940 - 1942

Sergeant

Olin, Alvar Verner

Kommissarie

1940 - 1944

Furir

Pettersson, Folke Adolf Vilhelm

Pjäschef

1944 - 1945

Furir

Gustafsson, Henry Axel Herbert

Pjäschef

1939 - 1942

Furir

Hagström, Karl Gunnar Arne

 

1940 -

Furir

Almlöf, Karl Olof Martin

 

1939 - 1941

Konstapel

Hörling, Gösta Einar

 

1940 - 1941

Konstapel / Furir

Rydén, Hans Algot Hjalmar

 

1940 - 1944

Konstapel / Furir

Eriksson, Erik Gösta

 

1940 - 1944

Konstapel / Furir

Eriksson, Bror Thjalmar Albrekt

 

1940 - 1942

Lst-furir

Andersson, Adolf Viktor Henning

Kommissarie

1939 - 1940

Konstapel

Persson, Uno Gustav Lennart

Kommissarie

1940 - 1941

Konstapel

Boberg, Knut Einar Fridolf

 

1941 - 1942

Konstapel

Andersson, Johan Hugo Fabian

       
 
Rekvirerade fastigheter
Skolhuset Fleringe 1939-12-08 Kvarter för 2 officerare, 1 underofficer samt ca 65 manskap. Skolhuset med alla anläggningar (latrin, värme, pump och uthus). Disposition av skolhusets rum: 2 rum officerare (varav 1 mycket litet). 1 rum underofficer och furirer. I övre 4 rummen manskap. 1 rum expedition. 1 rum för lägervakten (kök som även används av officerare och underoffiicerare).
Bastun (Röda korset) Fleringe 1939-12-08 Bastu, används även som tvättrum för manskapet.
Bläse kalkbruk (Broman Hau) Fleringe 1939-12-08 Norra kyrkoboden, används för diverse sjukvårdsmateriel.
Kyrkorådet Fleringe (Prosten Hedved) 1939-12-08 Södra kyrkoboden för pjäser. F d kyrkogårdsporten för ammunition.
Lorents Pettersson Lunderhaga Fleringe 1939-12-08 Kyrkstall används som kokplats.
Lantbrukaren Hjalmar Eklund Medebys Fleringe 1939-12-08 1 bostadsrum, 7 x 4 m, farstu och veranda. Kvarter för 10 man fr o m den 31/12.
Arbetaren Erik Levin Medebys Fleringe 1939-12-08 1 bostadsrum, 4 x 4 m, farstu och veranda. Kvarter för 6 man fr o m den 31/12.
Lantbrukaren Arne Kihlén Utöja Fleringe 1939-12-08 1 ladugård (outnyttjad) används som garage.
Kantor Kihlén Medebys Fleringe 1939-12-08 2 bostadsrum med 3 sängplatser med sängutrustning. Kvarter för 3 officerare.
Lantbrukaren Arne Kihlén Utöja Fleringe 1940-01-15 1 bostadsrum 7 x 4 meter såsom sjukkvarter (4 - 5 sängplatser).
Kommunens fattighus Fleringe 1940-01-16 1 rum 5 x 4 meter och mindre kök. Användes såsom dagrum för underbefäl och bildningslokal.
Herr Gustav Killén Medebys Fleringe 1940-04-01 1 möblerat rum. Värme tillhandahålles av värden, lyse bestås av batteriet. Rummet skall användas som officersrum.
Hemmansägaren Herman Andersson L:a Ringome Alva 1940-04-10 Ett rum för officer
Hemmansägaren Herman Andersson L:a Ringome Alva 1940-04-14 Ett större rum anrett för förläggning av manskap
Hjalmar Jakobsson L:a Ringome Alva 1940-04-10 Ett rum för staben
Lantbrukaren Johan Byström L:a Ringome Alva 1940-05-27 3 st rum, 1 tambur och 1 kök
Lantbrukaren Herman Andresson L:a Ringome Alva 1940-05-27 Ett möblerat rum avsett för förläggning för officer
Johan Bogström L:a Ringome Alva 1940-06-01 Ett vindsrum, förläggning av 4 man
Firma J. E. Gottberg Hemse 1940-04-09 -- 1940-04-11 1 rum för batterichefen.
Köpman Gerhard Siltberg Hemse 1940-04-09 1 rum för batteriadjutanten.
Köpman Jack Norrby Hemse 1940-04-09 1 kombinerad hall och korridor. 1 rum som officersmatsal och sovrum för 1 officer under hög beredskap. 1 rum för expedition samt matsal för underofficer. 1 kök avsett för marketenteri. 1 rum för 2 underofficerare. 1 rum för 5 avd och tross samt mc-avd. 1 rum för förråd och trossmateriel.
Fru Karolina Ingmansson Tjengdarve Hemse 1940-04-09 1 rum för batteriofficer och batteriofficer stf. 2 rum för stridsbatteriet. 1 rum med telefon. 1 hall (nödvändigt genomgångsrum).
Fotografen H. Svensson Hemse 1940-04-10 1 rum för batterichefen.
Albin Hjelm Nordings Hemse 1940-04-09 -- 1940-04-10 2 rum för stab. 1 rum för telefonpost och telefon. 1 rum för underofficer.
Urmakaren Uno Jakobsson Hemse 1940-04-12 1 vindsvåning avsedd för inkvartering av manskap.
Köpman Frank Stengård Hemse 1940-06-01 1 möblerat rum för 1 officer.
Föreningen Sudervallen 1940-06-01 Ett skogsområde av omkring 4 tunnland för uppförande av bostadsbaracker samt köksbyggnad jämte nyttjanderätt av vatten mm.
 
 

Militär högtidlighet i Hemse

Chefen för A 7, överste Carpelan, åtföljd av adjutanten samt kårens standar med standar vakt meddelar i morgon fredag (28/1 1944) krigsmans erinran åt den i Hemse förlagda artilleritruppen, som där nyligen påbörjat sin första utbildning. Ceremonien äger rum i folkskolans gymnastiksal kl. 11,15. Vid densamma medverkar I 18:s musikkår.

I samband med detta besök i Hemse anordnas en konsert i Hemse kyrka av musikkåren under ledning av musikdirektör Baltzar Bäckström. Konserten börjar kl. 13 och beräknas pågå en timme. Till denna ha inbjudits lärare och elever vid folkhögskolan, lantmannaskolan samt folkskolan i Hemse. Under konserten kommer överste Carpelan med artillerikårens standar jämte artilleritruppen och i Hemse förlags övrig militär att närvara. Allmänheten inbjudes att närvara i mån av utrymme. Platserna skola vara intagna senast kl. 13. Kyrkan kommer att uppvärmas.

Musikkåren utför under kyrkokonserten skandinavisk musik enligt följande program:

1)      Hyllningsmarsch ur ”Sigurd Jorsalafar”   .  .  Grieg.

2)      Landkjending   . . . . . .  Grieg

3)      Rapsodi på finska folkvisor  .  . .  .Myrtelius

4)      Musik ur ”De fåvitska jungfrurna” (musiken komponerad på gamla svenska folkmotiv) .  . Atterberg

5)      Uvertyr till ”Elverhöi” Kuhlau

(Källa: 1019))

 
 
Barnet Donald Martin Göte Almlöf döpt i fält 15/4 1940 vid 6. Batteriets förläggning i Hemse.
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig