Föregående sidaa

7. Batteriet II. Divisionen

Fältpostnr: 18323

Gotlands artillerikår

Utrustade 1939 med fyra 7.5 cm kanon m/02.  Fr o m 1940 utrustade med tolv 10.5 cm haubitsar m/39.

 

Batteriet grupperat 1939 i Hangvar. Till en början förlagt i Tingstäde. Därifrån transport till Hangvar där batteriet organiserades. Efter att mobiliseringen kommit igång den 8 december kom äldre inkallade och efter ett par dagar var batteriet fulltaligt. Stridsbatteriet förlades i den utrymda skolan. Staben bestående av eldledningspersonal och signalister, jämte trossen förlades i det nedlagda mejeriet. Expeditionen inrymdes i en villa mittemot mejeriet. Officerarna hade sin förläggning i Hangvar prästgård.  Beredskapsställningar planerades i Hall och en i Hellvi. Batteriplatsen i Hellvi var belägen efter vägen Sudergårda-Smöjen på en hällmark, där hade sprängts fickor för pjäsernas lavetter. Fasta eldlägen hade skjutits in mot bl a inloppet i S:t Olofsholm.

Batteriet grupperat 9/4 1940 förflyttades batteriet till Roma där 1. troppens pjäser gick i ställning vid Diskarve gård och 2. troppens vid Kungsgården. Eldriktning mot Roma krigsflygfält. Vid Diskarve gård togs två rum i anspråk för beredskapsstyrkan. Expeditionen med stab och 1. troppen förlades i Betelkapellet snett mot kyrkan. 2. troppen och trossen förlades i en av Sockerbrukets då röda baracker vid Varplöse. Vid Kungsgården togs rum i anspråk för beredskapsstyrkan.

Utspisning skedde gemensamt i Sockerbrukets barack. I Kungsgården och vid Diskarve hade förbandet kanonutrustade posteringar grupperade.

En kväll under våren detta år fick förbandet meddelande om att ett tyskt anfall var nära förestående och alla hempermiterade gotlänningar inkallades för tjänstgöring. Redan morgonen efter fanns alla på plats. Men efter några dagar så lugnade det hela ner sig och allt återgick till det tidigare läget.

Batteriet grupperat 14/6 1941 i Hellvi

Batteriet grupperat 1/4 1943 i Hellvi

 

Befäl

Batterichef

1940 - 1940

Löjtnant

Nilsson, Evert

Batterichef

1939 - 1940 

Kapten

Kronvall, Svante Folke Emanuel

Batterichef

1941 - 1943

Kapten

Erhardt, Nils

Batterichef

1943 - 1943

Löjtnant

Linderoth, Karl Martin

Eldledningsofficer

1939 - 1940

Fänrik

Benckert, Karl Robert

 

1941 - 1943

Fänrik

Rosen von, Thomas Axel Christian Sven

 

1940

Fänrik (Officersaspirant)

Tengelin, Ulf Ernst Gottfrid

 

1943 - 1943

Styckjunkare

Broström, Helge

Batteriadjutant

1939 -

Sergeant

Jakobsson, Birger Per Herman

 

1943 - 1943

Sergeant

Karlsson, Helmer

 

1941 - 1941

Sergeant

Swenninger, Lennart Gunnar Olof

Stabs- och sjukvårdsfurir

1940

Furir / Sergeant

Martinger, Henry

Pjäschef

1943 - 1943

Furir

Eklund, Karl Sture

Pjäschef 1:a pjäsen

1939 - 1940

Furir

Nilsson, Nils Ove Sten

 

1943

Furir

Eriksson, Sven Gottfrid

 

1941 - 1942

Furir

Karlsson, Karl Elis Olof

Batterichefens stf

1939 - 1940

Furir

Hoppe, Bo

 

1939 -

 

Berglund  (Från Väte)

 

1940

Konstapel

Andersson, ?

 

1941

Konstapel

Jönsson,?

 

     
 
 
Rekvirerade fastigheter

Hangvar skola

1939-12-08

Kvarter för officerare, underofficerare samt ca 40 manskap. 1 rum och kök (små lokaler), 2 lärosalar, 1 förstuga (vaktlokal). Plats under tak för materiel. 1 slöjdsal, 1 kommunalrum, 1 rum och kök (små lokaler)

Hangvar mejeri (Rörelsen nedlagd)

1939-12-08

Kvarter för officerare, underofficerare samt ca 30 manskap. Förläggningslokaler. 4 rum och 1 kök. 1 stort rum som matsal för förbandet. 2 små rum såsom marketenteri och kök.

Sigurd Pettersson Sigsarve Hangvar

1939-12-08

Kvarter för officerare, 2 underofficerare samt manskap. Förläggningslokaler Kvie i Hangvar mitt emot mejeriet. 1 rum såsom expedition och kvarter för 1 underofficer. 1 rum såsom kvarter åt 1 underofficer. 1 rum och 1 litet kök såsom matsal för officerare och underofficerare.

Prästgården Hangvar (Kyrkoherde E. Gyberg)

1939-12-08

Förläggningslokaler. Kvarter 2 rum för 2 officerare. Vagnslider för fordon under tak 4bilar 2 mc.

Hilmer Andersson Kyrkebys Hangvar

1939-12-08

Vagnslider för fordon under tak.

Olof Nyberg Kyrkebys Hangvar

1939-12-08

Vagnslider för fordon under tak 3 bilar.

Julius Johansson Kvie Hangvar

1939-12-08

Vagnslider för fordon under tak 1 bilar.

Elof Karlsson Kyrkebys Hangvar

1940-01-05

1 större och 1 mindre rum att användas såsom förläggning åt manskap.

David Henenberg Kvie Hangvar

1940-02-10

Garageplats för 1 bil.

Handlaren Fredrik Nilsson Hangvar

1940-02-15

Garageplats för 1 bil.

Alfred Bjersander Kyrkebys Hangvar

1940-03-18

2 rum och kök samt veranda. Avsedda till förläggning av manskap.

Oskar E. A. Nilsson Kvie Hangvar

1940-03-18

2 rum och kök. Avsedda till förläggning av manskap.
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig