Föregående sidaa

15. Batteriet

Fältpostnr: 18327

Gotlands artillerikår

Grupperat i Hellvi 1940. Förlagda i Hellvi skola. I oktober 1940 förflyttades batteriet till Visby. 1941 (november) förlagda på Blåhäll i Tofta

 

Befäl

 

1943 - 1943

Kapten

Kristensen, Hans Henrik

Batterichef 1944 - 1944 Kapten Löfgren, Rolf
 

1943 - 1943

Löjtnant

Silvén, Jan Gösta

Batterichef

1940 - 1940

Löjtnant

Linderoth, Karl Martin

 

1944 - 1945

Fänrik

Engström, Bernt Olof

 

1943 - 1943

Fänrik

Angert, Sven Erik Anton

 

1942 - 1943

Fänrik

Westerlund, Sven Erik Öisten

Materialuppbördsman

1940

Sergeant

Jönsson, Hilmer Josef

 

1943 - 1943

Sergeant

Karlsson, Helmer

 

1943 - 1945

Sergeant

Frögren, Nils Jacob Erik

 

1943 - 1945

Sergeant

Ahrling, Robert Hjalmar Hilton

 

1941 - 1943

Sergeant

Olin, Alvar Verner

 

1943 - 1945

Sergeant

Almlöf, Karl Olof Martin

 

1942 - 1945

Furir

Boberg, Knut Einar Fridolf

 

1940

Furir

Ohlsson, ?

 

1940 - 1941

Furir

Östberg, Karl Ragnar

Signalunderbefäl

1940

Furir

Lindström, Erik Axel Fredrik

 

1942 - 1942

Furir

Rydén, Hans Algot Hjalmar

 

1944 - 1944

Furir

Westfält, Sven Adolf

 

1943 - 1943

Furir

Persson, Allan Henning Fridolf

 

1943 - 1944

Furir

Nilsson, Gösta Adolf

 

1944 - 1944

Konstapel

Nilsson-Lenneborg, Bert Åke Gustav

Pjäschef

1941 - 1942

Konstapel

Hammarström, Karl Axel Vilhelm

 

1943 -

Vicekonstapel

Jakobsson, Sven Gunnar

 

1940 -

Vicekonstapel

Augustsson - Berntner, Kurt Inge Börje

 

1940 -

Volontär

Eriksson, Sven Gottfid

 

1940 -

Volontär

Johansson, Bertil Enar

 

1940 -

Volontär

Eriksson, Sven Erik

       
 
 

Batterichef ställes inför krigsrätt. Efter anmälan till M. O. om olämpligt uppträdande.

Ett nytt fall av olämpligt uppträdande mot trupp har föranlett ingripande av MO. En batterichef på Gotland löjtnant K. M. Linderoth förklarade vid en uppställning att batteriet var ett exempel på hur dålig den svenska försvarsviljan är och att andan på batteriet var så dålig att han inte kunde behandla dem som vanliga hyggliga människor. Även mot enskilda värnpliktiga hade Linderoth fällt olämpliga yttranden. De värnpliktiga gjorde gällande att det var Linderoths obalanserade uppträdande och visade ringaktning för manskapet som skapat en känsla av olust och vantrevnad. Linderoth lät vidare på stående fot inför trupp tilldela en furir tillrättavisning i form av varning, ett förfaringssätt som strafflagen icke tillåter. Löjtnant Linderoths förfaringssätt har nu föranlett MO att ställa honom inför krigsrätt. (Källa: 977)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig