Föregående sida

Sune Bernhard Eriksson - Essemyr

f. 12/10 1920 i Visby d. 18/9 2015 i Visby

---------------------------------------------------------------------

Gift 11/10 1947 med Barbro Helena Lawergren f. 11/6 1927 i Slite Boge Gotlands län d. 22/12 2014 i Visby

Barn:

Yvonne Elisabeth, f. 29/2 1948 i Bunge Gotlands län

Inger Monica f. 19/5 1949 i Bunge Gotlands län

Mats Åke f. 31/5 1956 i Bunge Gotlands län

 

(Läs utdrag ur Sune Essemyrs memoarer)

     

Antagen den 21/10 1939 till 3. Kl. kustartillerist, 1/11 1939 fast anställd vid KA 3, 4 depåkomp, 28/12 1940 överförd till 5 depåkomp, 7/5 1940 överförd till 1 KA-batteriet (10,5 cm), 1940 Rekrytskola, 1941 Korpralskola, 1/10 1941 Korpral vid KA 3, 7/8 1941 överförd till 5 depåkomp, övn avd, 1942 Furirskola, 1/9 1942 Batteri Hultungs, 15/9 1942 Batteri Trelge, 1/10 1942 Furir över stat vid KA 3, 13/10 1942 Batteri Trelge, 1/11 1942 Avsked från KA 3, 4/11 1942 inkallad jml VL, 1 skolkomp, 9/4 1943 4 skolkomp, 29/7 1943 4 depåkomp, 2/8 2 1943 KA-batteriet (10,5 cm), 16/10 1943 4 depåkomp, 1/1 1944 Fast anställd vid KA 3, 1/1 1944 Furir vid KA 3, 14/3 1944 Batteri Bungenäs, 14/4 1944 Signalskolan, 6/10 1944 KA underofficersskola vid KA 2, 15/6 1946 14 komp KA 3, 1/7 1946 utnämnd till underofficer 2gr i KA, 1948 kurs i medborgarkunskap, 1950 skjutkurs KA skjutskola, 1951 signaluoffkurs KA 1, 1952 närförsvarskurs KA 1, 1954 radar- och stridsledningskurs KA 4, 4/12 1956 kurs på centralsikte m/55 Arenco, 7/1 1957 kurs på centralinstrument Marinförvaltningen, 24/1-30/3 1957 Marinförvaltningens kontrollavdelning hos firma Compagnie Generale des Telegraphie sans Fil i Paris, 1/9 1957 till Marinförvaltningens förfogande, 2/9-31/12 1957 Marinförvaltningens kontrollavdelning kontrollavdelning hos firma Compagnie Generale des Telegraphie sans Fil i Paris, 1957 kurs i handhavande av radiostyrda målbåtar Stockholms kustartilleriförsvar, 1/6 1959 utnämnd till flaggunderofficer i KA, 1/6 1959 tjänstledig från KA, 8/1 1964 avsked från KA

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"