Föregående sida

Flygvapnets Visbybas - Visby flygfält  /  Annelund

   

1942 invigdes Visby flygfält med en gräsbana på 800 m, terminal, hangar samt trafikledartorn. Efter kriget utnyttjades Visbyfältet till en början som reservfält.

1956 kom Bråvalla flygflottilj (F13) till Gotland. En betongbana på 2 000 m byggdes av flygvapnet. Flygplanen J 29 Tunnan och J 32 Lansen kunde då baseras på ön. Även fyra betongvärn byggdes. Chef Kapten K B von Koch.

Till och med 1958 gick ett järnvägsspår tvärs över banan. Det innebar att lokföraren fick stanna tåget innan passage av banan och begära tillstånd av trafikledaren via en telefon. 1968 utbyggdes flygbasen till Bas-60-standard.

1972 baserades en flygräddningshelikopter på Visby flygplats av Barkarby flygflottilj (F 8 ). 1973 byggdes klargöringsområdet i norra banänden och basplutonen flyttade dit 1974. Lokaler för incidentberedskapen byggdes i samma område. 1988 byggdes en ny stabsbyggnad som togs i bruk 1989 och därmed var all personal tillhörande F13 Gotland samlad i norra delen av flygplatsen.

1975 anpassas fältet för J 37 Viggens krav på utrymme. 1992 utbyggdes flygbasen till Bas-90-standard. 1994-07-01 övertog Upplands flygflottilj (F16) ansvaret för verksamheten och år 2001 övertog Blekinge flygflottilj (F17) ansvaret. 2003 investerades i en ny 7 000 kvadratmeter stor uppställningsplatta för större transportflygplan, kostnad 23 miljoner kronor.

F 17 Gotland har 2008 nio anställda och bedriver främst flygunderhåll, i huvudsak av flygvapnets egna plan, men även exempelvis Kustbevakning och polis. Flygplatsen hanterar årligen runt tusen starter och landningar.
F 17 G utför också signalskydd, "inre och yttre säkerhetstjänst" och meteorologiska uppgifter åt försvaret och SMHI. Verksamheten bedrivs året runt, för att alltid kunna erbjuda alternativa landningsmöjligheter vid flygning vid osäkra väderförhållanden.

 

Flygunderhållsavdelningen ansvarar för flygteknisk tjänst vid militära delen av Visby flygplats.

På F17 Gotland finns en flygplanhangar dimensionerad för ett antal JAS 39 Gripen där enklare felsökning och reparationer kan genomföras samt hangarering av flygplan.

Flygunderhållsavdelningen ansvarar för fälthållning av militär del av Visby flygplats. Fälthållning innebär att hålla de för flygverksamheten väsentliga ytorna i ett drift- dugligt skick.

Vid påkallat behov bedrivs vädergränsstyrd observationstjänst i F 17 Gotlands meteorologiska torn. I dag är fyra medarbetare utbildade för detta och genomför verksamheten parallellt med ordinarie befattning.

En stor del i SIS-verksamheten består av signalskyddstjänsten vid F 17 Gotland. SIS-funktionen ansvarar även för att stödja övriga militära intressenter på Gotland. Sambandsfunktionen är en mycket väsentlig del av verksamheten på Gotland då denna är en solitär / ö.

Teledriftsingenjörens uppgift är att serva all Försvarsmaktens utrustning på och kring flygfältet avseende främre underhåll. Detta är en civil befattning.

Verksamheten leds centralt av F 17, FMTM och lokalt av F 17 Gotland för egen inre säkerhetstjänst samt yttre säkerhetstjänst. Detta innebär exempelvis ansökningar för tillträde, nyckelhantering och övrig verksamhetsuppföljning på yttre objekt. (Källa: Försvarets sida)

 
Visby flygfält 1939 - 1945
 

Enl. FortF:s Byggnadsregister

Objektid:

Byggnad

Byggd

Plats

K0058.001

Stabsbyggnad

1989

Annelund 1:120

K0058.002

Hangar

1985

Annelund 1:125

K0058.003

Garage

1997

Annelund 1:120

K0058.020

Ballongpåfyllningshus

1989

Annelund 1:120

K0058.078

Kallgarage

1970

Annelund 1:120

K0058.081

FPL-värn - Skärmtak

1980

Annelund 1:123

K0058.082

FPL-värn - Skärmtak

1980

Annelund 1:120

K0058.083

FPL-värn - Skärmtak

1980

Annelund 1:138

K0058.084

FPL-värn - Skärmtak

1980

Annelund 1:120

K0058.085

Betongvärn

1965

Annelund 1:115

K0058.086

Betongvärn - Skärmtak

1965

Annelund 1:115

K0058.087

Betongvärn - Skärmtak

 

Annelund 1:116

K0058.088

Betongvärn - Skärmtak

 

Annelund 1:116

K0058.096

Expeditionsbyggnad

1985

Annelund 1:122

K0058.097

Expeditionsbyggnad

1985

Annelund 1:122

K0058.098

Expeditionsbyggnad

1985

Annelund 1:122

K0058.100

Expeditionsbyggnad

1980

Annelund 1:120

K0058.151

Taxibanor

1980

Annelund 1:120

K0058.154

Transportplatta

2003

Annelund 1:120

K0058.164

Vägar

1989

Annelund 1:120

K0058.165

Stängsel

1980

Annelund 1:120

K0058.240

Kallförråd

1993

Annelund 1:120

K0252.001

Fälthangar

1970

Skogsholm 1:9

 

F 3

F 13

F 16

F 17

 

 

 

Stationsbyggnaden invigdes 1989-06-20

 

 

En J 29 Tunnan (måldragare) stående utanför en av jordkulehangarerna

En bjässe i Visby

   
   

En av jordkulorna på Visbybasen

   
   
 

Ur FV-nytt nr 1 1970 - F 13G

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ur FV-nytt nr 1 1972 - F 13G

   
   

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tack till Emil Lindberg för tillhandahållande av sin forskning rörande flygbaser mm.

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________

                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig