Föregående sida

Gotlänning i haveri vid Gällivare 13/2 1944. B 17C. Regnr: 17217

Totalhaveri den 13/2 1944 vid Gällivare. Flygplanstyp: B 17C. Flygplanets registreringsnummer: 17217. Typ SAAB L-10. Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan. Motor: Piaggio P XI. Motornummer: 6506. Levererat till F 7 Kungl. Skaraborgs flygflottilj den 18/6 1943. Godkänt den 30/6 1943. Kasserat den 3/5 1944. Orsak till nödlandning: Totalhaveri. Särskild utredning av haverikommission. Motorstörningar på låg höjd. Undersökningsprotokoll D nr: Hemlig. Besättning:

Flygförare kapten Stig E C Wennerström

Flygsignalist korpral B A N Palmqvist oskadade. Räddade sig med fallskärm.

 
På bilden syns flygföraren/kapten Stig Wennerström och spanaren/korpralen Bengt Palmqvist. Bilden tagen i april 1944, två månader efter deras haveri i Gällivare. Flygplanet är samma typ som vid haveriet, SAAB 17. Wennerström blev senare ökänd som Sveriges största, kända, landsförrädare. Enligt signalisten Bengt Palmqvist meddelade inte Wennerström att planet skulle överges.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig