Föregående sida

Gotländsk flygare omkom vid störtning 2/8 1960. J 34 Hawker Hunter F.4 Mk 50. Regnr: 34076

Flygplanet: J 34 Hawker Hunter F.4 Mk 50. Förband: F18 F 18 Kungl. Södertörns flygflottilj. Kod: gul-M. Nummer: 34076. Haveriorsak: Eventuellt sjukdom och/eller svimning under avancerad flygning. 

 

--------------------------------------------------

 

Gotländsk flygare i J 34:a - Omkom vid störtning - Orsaken outredd

En gotländsk J 34:a flygare förolyckades på tisdagen. Vid ett flyghaveri på eftermiddagen omkom fältflygaren Ingvar Pettersson, från Södertörns flygflottilj, F 18, Tullinge. Pettersson övade avancerad flygning med en J 34 Hawker Hunter på höjder upp till 5,000 meter. Av hittills outredd anledning förlorade han plötsligt kontrollen över planet, som störtade. Planet tog mark vid Liåker på Gålön, strax öster om Årsta havsbad. Föraren torde ha omkommit omedelbart vid nedslaget.

Då olyckan hände var vädret bra. Vad som orsakat haveriet kunde ingen säga i går kväll. En haverikommission under ledning av hovrättsrådet Karl Sidenbladh skall utreda haveriet. Den omkomne fältflygaren Ingvar Bengt Gustav Pettersson var 22 år gammal och bördig från Visby. Han var ogift och sörjes närmast av föräldrarna bosatta i Visby. Pettersson kom till flygvapnet 1958. Innan han började utbildingen till fältflygare hade han efter slutad skolgång också hunnit med att vara till sjöss en tid. (Källa: 533)

 

 

En vacker och stämningsfull sorgeakt ägde rum i Östra gravkapellet, då den förolyckade fältflygaren Ingvar Pettersson vigdes till den sista vilan. Akten inleddes med att frk. Eriksson spelade ett violinsolo, varefter man sjöng ps. 594: 1-3 och domkyrkoadjunkt Nils Bergström höll en betraktelse över 1 Joh. 3: 20. Därefter sjöng de församlade, bl. a. många av den avlidnes kamrater och befäl, ps. 21: 1-3. Kistan var svept i den svenska flaggan och ovanpå låg den avlidnes uniformsmössa.

I processionen bars kistan ut till Södra begravningsplatsen, där en rik blomstergärd nedlades. Bl. a märktes kransar från Chefen för flygvapnet, Kamraterna på Berzeliiterrassen, Sveriges fältflygare och navigatörer, Underbefälskåren F 18, Flygtekninkerna, 3:e komp., F 18, Kamraterna vid divisionen, Officerskåren F 18, Kungl. Södertörns flygflottilj, Underofficerskåren F 18 och 3:e komp. vtl. Officianten läste en psalmvers och lyste frid över griften. (Källa: 534 ) 

 

 

F. d. Visbybo i dödskrasch med rea Blackout enda teorin om haveriet

22-årige fältflygaren och f. d. Visby-bon Ingvar Bengt Gustav Pettersson från Södertörns flygflottilj, Tullinge, omkom på tisdagseftermiddagen när hans J 34 Hawker Hunter störtade på Gålön strax öster om Årsta havsbad. Pettersson övade avancerad flygning på höjder upp till 5.000 meter, varvid han av hittills outredd anledning förlorade kontrollen över planet. Ögonvittnen har berättat att de sett planet på c:a 2.000 m. höjd utförande looping. När planet nått toppen av denna och var på färd ned hade föraren inte lyckats räta upp planet utan detta fortsatte och kraschade mot marken. En haverikommission under ledning av hovrättsråd Karl Sidenbladh skall utreda orsaken till olyckan.

Flygstabens pressofficer major Norrbom meddelar i samtal med Gotlänningen, att någon större möjlighet att få klarhet i haveriet knappast är att vänta, då det praktiskt taget endast blev småbitar kvar av planet. Syrebrist kan det knappast bli tal om, då planet endast var på 2.000 m. höjd. En teori finns, sade major Norrbom, att Pettersson drabbats av blackout och mist medvetandet och då inte lyckats räta upp planet ur loopingen. Vidare finns det en möjlighet att hans G-dräkt råkat i olag.

Med G-dräkt menas den dräkt som samtliga flygare använder i krigsflygplan. Den består av ett par byxor under flygdräkten med gummiblåsor för magen, låren och vadorna. Dessa fylls med luft vid höga fastigheter vid dykning och förhindrar att blodet från hjärnan fortplantar sig till de nedre kroppsdelarna, vilket medför medvetslöshet. Men detta är som sagt bara en teori, avslutar major Norrbom. (Källa: 1391)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig