Föregående sida

Haveri vid Smitts i Kräklingbo 24/9 1970

J35F Draken. 35517. Godkänt den 25/3 1968, kasserat den 30/11 1970. Havererat 24/9 1970. F13-17.

 

Rolf Thomas Andersson f. 27/1 1944 i Göteborgs Oscar Fredrik, Göteborgs och Bohus län. d. 24/9 1970 i Guldringen 59, Norrköpings Sankt Johannes, Östergötlands län. Begravd den 3/10 1970 på Göteborgs västra kyrkogård, kv. 32B, nr. 414 (urna).

Son till expeditören Rolf Gustaf Andersson f. 10/1 1905 i Göteborgs d.k.f., Göteborgs och Bohus län, d. 7/10 1983 Tuve, Göteborgs och Bohus län. Gift den 3/3 1934 med Greta Astrid Sofia Bränfeldt f. 9/8 1909 i Steneby, Älvsborgs län, d. 11/5 1991 i Angered, Göteborgs och Bohus län.
Rolf flyttade den 24/10 1969 från Riseberga till Norrköpings Östra Eneby.

Rolf gifte sig den 29/11 1969 med Gunnel Marianne Lydig f. 5/2 1946 i Nässjö, Jönköpings län. (Omgift Lydig Führ). Inga barn.

 

--------------------------------------------------

 

Flyghaveri vid Smitts i Kräklingbo 24/9 1970. Piloten omkom. J 35 Draken.

Splitter flög kring harvande lantbrukare. Fältflygaren av första graden Rolf Thomas Andersson, 26 år, Norrköping, omkom vid ett flyghaveri vid Smitts i Kräklingbo på torsdagen. Den omkomne var ensam i planet, som var av typ J 35 Draken.

Flera människor fanns alldeles i närheten av nedslagsplatsen. Lantbrukare Elis Gardell berättar: Jag höll på att harva en åker knappt 200 meter från nedslagsplatsen, när jag hörde explosionen vid nedslaget. Jag blev sittande i traktorhytten medan det splittrade flygplanet spreds i småbitar runt omkring mig. Själv träffades jag inte, men jag hörde hur splitter slog mot motorhuven på traktorn.

Olyckan inträffade strax efter kl. 10 på förmiddagen, när en rote – bestående av två J 35 Draken – var på återflygning mot Visby efter avslutade övningsskjutningar mot luftmål öster om Gotland. Under återflygningen mot basen skulle roten, som tillhör den division från Bråvalla flygflottilj, som under senaste veckan haft övningar kring Gotland, öva avancerad flygning på en anbefalld höjd av 2000-6000 m. Rotechefen hade under den avancerade flygningen flera gånger kontakt med sin rotetvåa, som flögs av den omkomne Rolf Andersson. Plötsligt uteblev emellertid kontakten mellan planen. Rotechefen kunde inte upptäcka sitt följeplan någonstans. Det gick larm till Visbybasen, där den stationerade räddningshelikoptern omedelbart satte kurs mot det troliga nedslagsområdet.

Willy Ahlin, Hvitfelder i Kräklingbo, uppehöll sig ungefär 800 m. från den plats där flygplanet ned. Han observerade planet när det praktiskt taget lodrätt störtade mot marken. Först trodde Willy Ahlin att det var en regelrätt dykning som genomfördes av flygaren. Men när han såg eldsflamman och hörde explosionen från det skogsområde där planet slog ned förstod han att en allvarlig olycka inträffat. Han skyndade mot skogsområdet där planet slagit ner för att eventuellt kunna hjälpa skadade.

Lantbrukare Elis Gardell höll på att harva på en åker knappt 200 meter från det ställe där planet störtade. Han säger:

- Jag visste först inte vad som hänt. Jag hörde explosionen och så började det fara flygplansdelar i luften omkring mig. En del tog på traktorns motorhuv. När jag såg elden förstod jag vad som hade hänt.

Det var Elis Gardell som så snabbt han kunde larmade polis och brandkår. Han säger vidare:

- Jag hörde inte någonting av flygplanen för jag satt i traktorhytten och hade motorn på. Men jag fick otäck känsla av att någonting allvarligt inträffat när det började flyga saker i luften omkring mig.

På en åker längre ifrån Elis Gardell befanns sig Göte Gustafsson. Han hörde smällen vid nedslaget, men trodde att det var någonting som hörde till flygövningarna.

Bara en kort stund efter larmet fanns Kräklingbo brandkår på platsen och började med avspärrningsarbetet. Ett tämligen stort område avspärrades senare med polisens hjälp. Man befarade att det kunde finnas obriserade projektiler i terrängen.

Vid de första förberedande undersökningarna som företogs av polisen kunde man konstatera att planet haft en sydlig kurs vid nedslaget. Förmodligen har planet studsat och exploderat i luften. Därefter hade rester från flygplanet huvudsakligen fortsatt i planets riktning och på ett stort område skalat av och knäckt trädstammar. Man förmodade vid de första undersökningarna att planet exploderat i luften därför att rester spridits ett så stort område.

Undersökningarna på platsen fortsatte under hela dagen och bevakningen övertogs senare av personal från F 15 G i Visby.

  

Drygt arbete för haverikommissionen

Omedelbart efter flygolyckan i Kräklingbo på torsdagen tillsattes en flyghaverikommission bestående av 7 ledamöter. Haverikommissionen, som leds av hovrättsrådet S. Mejergård, väntas få ett mycket drygt arbete med att kartlägga området för nedslaget. Först om en vecka väntas haverikommissionen kunna lämna en preliminär rapport om vad som … anledningen till olyckan.

För knappt fyra månader sedan skedde en annan olycka med J 35 Draken vid Gotland, då också föraren omkom. Även vid detta tillfälle kom flygplanet från Bråvalla flygflottilj (Felaktigt, skall vara F 18 Kungl. Södertörns flygflottilj). (Källa: 553)

 

 

--------------------------------------------------

 

 

Jetplan störtade i Kräklingbo. 26-ÅRIG PILOT OMKOM

 

 

Willy Ahlin följde planet med blicken hela tiden innan det störtade. – Jag undrade först varför piloten vågade dyka så brant.

 

  

Delar av förarstolen hamnade i ett dike. Det var den största av de delar som fanns kvar efter explosionen. Planet tycks ha studsat mot marken och sedan slungats upp i luften där det exploderade.

 

Splittrets spreds en kilometer från nedslagsplatsen

 

— OLA SOLLERMAN —

— Hur kan de våga flyga sådär! Nej, planet störtar ju — varför hoppar inte föraren?

Willy Ahlin, Hvitfälder i Kräklingbo, var det enda vittnet till hur en J 35 F Draken i går förmiddags störtade i skogen vid Smitts i Kräklingbo. Planet exploderade och splittrades i småbitar, som spred sig c:a en kilometer bort från nedslagsplatsen.

Piloten, 26-årige fältflygaren Rolf Thomas Andersson från Göteborg, dödades omedelbart.

Orsaken till kraschen vet man ännu ingenting om. En haverikommission under ledning av hovrättsrådet Sigvard Mejegård tillsattes så snart olyckan blev känd. Kommissionen kom till Gotland i går.

Haveriet inträffade efter skjutövningar mot luftmål utanför ostkusten. Andersson skulle tillsammans med en kamrat i ett annat plan från F 13 genomföra avancerad flygning på höjder mellan 2.000 och 6.000 meter. Det var i samband med denna övning haveriet inträffade.

Vad som egentligen hände vet man inte och det torde bli svårt att komma till någon klarhet med tanke på hur det såg ut på platsen efter olyckan. Den största delen som fanns kvar av planet mätte c:a en meter i längd, resten var splittrat i smådelar och spridda c:a en km bort från olycksplatsen.

Planet hade tydligen i en brant vinkel slagit i marken. Där hade det plöjt en c:a 25 meter lång fåra i marken och mejat ned en massa träd. Därefter tycks planet ha studsat upp igen och exploderat i luften, varvid vrakdelar splittrades c:a en kilometer framåt i färdriktningen.

Splitter satt också fastkilade i trädstammarna och uppe i ett träd satt delar av en fallskärm.

 

FÖLJDE PLANET MED BLICKEN

Den ende som bevittnade olyckan var Willy Ahlin, som bor c:a en kilometer från nedslagsplatsen. Han stod hemma på gårdsplanen och följde hela tiden planet med blicken.

— Jag såg planet i 5–6 sekunder innan det slog ned, berättar han. Det var ju ganska lång tid när det gäller ett jetplan. Jag såg hur planet kom norrifrån och följde det med blicken hela tiden.

— Jag undrade först över hur planet kunde flyga som det gjorde, hur föraren vågade dyka så brant ned mot marken. Men när det fortsatte att dyka förstod jag att något var galet. Det måste ju störta,  tänkte jag, och i nästa ögonblick slog det ned i skogen. Jag såg bara en rökpuff slå upp över träden.

 

INGET ATT RÄDDA

— Jag sprang genast mot platsen, trodde först att planet slagit ner i vår myr. Jag tänkte förstås främst på att kunna rädda någon.

— Det var ungefär en kilometer att springa. Men när jag kom fram förstod jag att det inte fanns någon att rädda. Planet hade slitits i stycken totalt.

— Det rykte på några ställen och det brann i en halmhög som jag släckte.

— Jag undrade varför piloten inte hade hoppat. Kanske hade han haft en chans då…

 

TRAKTORFÖRARE I SPLITTER-REGN

 

 

Elis Gardell hamnade mitt i regnet av vrakdelar när han harvade en åker i närheten av nedslagsplatsen. Han kom också i händelsernas centrum i egenskap av brandman.

 

 

F 13:s räddningschef Alfons Sandberg beordrade skallgång efter eventuella skadade. Planet hade plöjt en 25 meter lång fåra i marken och mejat ner en massa träd.

 

Några lantbrukare befann sig i trakten av nedslagsplatsen när olyckan hände, bl. a. Göte Gustafsson och Elis Gardell. Elis Gardell harvade en åker bara hundra meter bort.

— Jag hann aldrig se planet, bara ett ljussken när det exploderade, berättar han. Splittret från planet regnade runt omkring mig. Det var små skärvor och större klumpar av stål och plåt.

Senare upptäcktes tunga delar, bl. a. motorn, långt bortom den plats Elis Gardell fanns på. En del delar av planet låg nästan en kilometer bort från nedslagsplatsen och strax intill gårdarna vid Smitts.

 

AVSPÄRRAT

Det var Elis Gardells bror Axel som larmade om olyckan. Kräklingbo brandkår kom först till platsen. Och tillsammans med polis avspärrades området. Senare kom också räddningschefen Alfons Sandberg från F 13 till platsen. Han beordrade bl. a. brandmännen att söka igenom skogen för att söka efter eventuella skadade, man kunde ju befara att någon kunde ha träffats av splitter.

Polisstyrkan, som leddes av förste kriminalassistent Göthe Lundin, fick i första hand hålla obehöriga borta från området. Inga vrakdelar fick röras innan haverikommissionen kommit till platsen.

Dessutom låg projektiler kringströdda här och var i terrängen. (Källa: 1405)

 

 

--------------------------------------------------

 
 

Piloten omkom, många människor i fara – Draken störtade i Kräklingbo

  

Splitter flög kring harvande lantbrukare

 

 

Den omkomne fältflygaren Rolf Thomas Andersson.

 

Fältflygare av första graden Rolf Thomas Andersson, 26 år, Norrköping, omkom vid ett flyghaveri vid Smitts i Kräklingbo på torsdagen. Den omkomne var ensam i planet, som var av typ J 35 Draken.

Flera människor fanns alldeles i närheten av nedslagsplatsen. Lantbrukare Elis Gardell berättar:

- Jag höll på att harva på en åker knappt 200 meter ifrån nedslagsplatsen, när jag hörde explosionen vid nedslaget. Jag blev sittande i traktorhytten medan det splittrade flygplanet spreds i småbitar omkring mig. Själv träffades jag inte men jag hörde hur splitter slog mot motorhuven på traktorn.

 

 

Det fanns nästan inga flygplansdelar vid nedslagsplatsen. Planet hade blivit totalt krossat. Märken på marken och framför allt på träden vittnar om nedslagsplatsen.

 

Olyckan inträffade strax efter kl. på förmiddagen, när en rote, bestående av J 35 Draken – var på återflygning mot Visby efter avslutade övningsskjutningar mot luftmål öster om Gotland. Under återflygningen mot basen skulle roten,  som tillhör den division från Bråvalla flygflottilj, (F 13) som under senaste veckan haft övningar kring Gotland, öva avancerad flygning på en anbefalld höjd av 2000–6000 m. Rotechefen hade under den avancerade flygningen flera gånger kontakt med sin rotetvåa, som flögs av den omkomne Rolf Andersson. Plötsligt uteblev emellertid kontakten mellan planen. Rotechefen kunde inte upptäcka sitt följeplan någonstans. Det gick larm till Visbybasen, där den stationerade räddningshelikoptern omedelbart satte kurs mot det troliga nedslagsområdet.

Willy Ahlin, Hwitfelder i Kräklingbo, uppehöll sig ungefär 800 m. från den plats flygplanet slog ned. Han observerade planet när det praktiskt taget lodrätt störtade mot marken. Först trodde Willy Ahlin att det var en regelrätt dykning som genomfördes av flygaren. Men när han såg eld flamman och hörde explosionen från det skogsområde där planet slagit ner förstod han att en allvarlig olycka inträffat. Han skyndade mot skogsområdet där planet slagit ned för att eventuellt kunna hjälpa skadade.

 

 

Jag hörde hur delar från flygplanet slog mot motorhuven på traktorn, berättar lantbrukare Elis Gardell.

 

Lantbrukare Elis Gardell höll på att harva på en åker knappt 200 meter från det ställe där planet störtade. Han säger:

- Jag visste först inte vad som hänt. Jag hörde en explosion och så började det fara flygplansdelar i luften omkring mig. En del tog på traktorns motorhuv. När jag såg elden förstod jag vad som hade hänt...

Det var Elis Gardell som så snabbt han kunde larmade polis och brandkår. Han säger vidare:

- Jag hörde inte någonting av flygplanen för jag satt i traktorhytten och hade motorn på. Men jag fick en otäck känsla av att någonting allvarligt inträffat när det började flyga saker i luften omkring mig.

På en åker längre från Elis Gardell befann sig Göte Gustafsson. Han hörde smällen vid nedslaget, men trodde att det var någonting som hörde till flygövningarna.

 

 

Polisen avspärrade ett tort område då man befarade att det fanns obriserad ammunition i området. På bilden syns en del av splittret, som flög vid omkring.

 

Bara en kort stund efter larmet fanns Kräklingbo brandkår på platsen och började med avspärrningsarbetet. Ett tämligen stort område avspärrades senare med polisens hjälp. Man befarade att det kunde finnas obriserade projektiler i terrängen.

Vid de första förberedande undersökningarna som företogs av polisen kunde man konstatera att planet haft en sydlig kurs vid nedslaget. Förmodligen har planet studsat och exploderat i luften. Därefter har rester från flygplanet huvudsakligen fortsatt i planets riktning och på ett stort område skalat av och knäckt trädstammar. Man förmodade vid de första undersökningarna att planet exploderat i luften därför att rester spridits över ett så stort område.

 

 

Det här är den största biten som återstår av planet. Man tror att det är katapultstolen.

 

Undersökningarna på platsen fortsatte under hela dagen och bevakning övertogs senare på eftermiddagen av personal från F 13 G i Visby.

 

Drygt arbete för haverikommissionen

Omedelbart efter flygolyckan i Kräklingbo på torsdagen tillsattes en flyghaverikommission bestående av 7 ledamöter. Haverikommissionen, som leds av hovrättsrådet S. Mejergård, väntas få ett mycket drygt arbete med att kartlägga området för nedslaget. Först om en vecka väntas haverikommissionen kunna lämna en preliminär rapport om vad som varit anledning till olyckan.

För knappt fyra månader sedan hände en annan olycka med en J 35 Draken vid Gotland, då också föraren omkom. Även vid detta tillfälle kom flygplanet från Bråvalla flygflottilj. (Källa: 2017)

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig