Föregående sida

Gotlänning störtade under ett spaningsuppdrag sydost om Gotland 16/10 1996. JA 37 Viggen.

Den 16 oktober 1996 fick den erfarne piloten, 31 årige, kapten Göran Carlsson order om, att tillsammans med en icke namngivna kollega, utföra ett spaningsuppdrag sydost om Gotland. Det som skulle fotograferas var en rysk fartygskonvoj med den splitternya atomdrivna kryssaren Pjotr Velikij (Peter den Store), som huvudmål. Pjotr Velikij var ute på sin jungfrutur och skulle medverka i en övning.

Carlsson som var placerad vid den nu nerlagda flottiljen F15 i Söderhamn och hade nästan 1000 flygtimmar i Viggen. Han hade också rollen som utbildare för andra piloter på F15. F15 var vid denna tid flottiljen där alla nya Viggenpiloter lärde sig flyga planet, den sk. typinflygningen.

Flygningen från Söderhamn inleddes klockan 13.05 i bra väder, svag vind, om än lite disigt. Uppdraget skulle utföras med den beprövade taktiken hög- låg- hög, vilken innebär att anflygningen skedde på hög höjd, vartefter man gick ner på låg höjd vid själva anflygningen mot målet, för att till sist flyga hem på hög höjd. Detta är inget ovanligt utan kan ses som ett standardförfarande vid liknande uppdrag.

Under själva fotograferingen, när Viggenflygplanen flyger jämsides kryssaren, upptäcker man ett annat flygplan rakt föröver. Kapten Carlsson meddelar sin rotetvåa att ”Vi går under”. Under denna manöver träffar han vattnet, strax för om den ryska kryssaren.

Viggenplanet var söndertrasat och utspritt över ett stråk som var cirka 500 meter långt och cirka 150 meter brett. Större delen av planet bärgades av Belos. En svensk trålare avslutade arbetet genom att bottentråla bottnen. Trots detta återfanns en mycket stor del av planet aldrig. ”Olyckan orsakades sannolikt av att föraren förlorade sina höjdreferenser och kom ned på så låg höjd att flygplanet kolliderade med vattenytan. Medverkande till olyckan var sannolikt det disiga vädret med otydlig horisont, dels att förarens uppmärksamhet kan ha splittrats med mellan den uppdykande BE 12:an och kryssaren.

 

 

Haverirapporten

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

Gotlänning saknas efter flygkraschen i Östersjön

Han tvingades väja för ryskt flyg

 

 

(17/10 1996) Ännu ett Viggenplan störtade i går i havet tolv mil sydost om Gotland, sex mil väster om Liepāja i Lettland. Planet föll ner bara 700 meter från en rysk kryssare.

Enligt uppgifter till TV:s Rapport störtade planet sedan det tvingats väja för ett ryskt plan som befann sig i området. Planen befann sig då på 50 meters höjd.

Sökandet efter piloten, kapten Göran Carlsson, 31-årig tvåbarnspappa boende i Söderhamn men uppvuxen på Gotland, pågick i går kväll med helikopter och fartyg från bland annat kustbevakningen. Vrakdelar från planet kunde lokaliseras och bärgas.

 

Flygplanet kom från F 15 i Söderhamn. Tillsammans med ännu ett spaningsflygplan genomfördes en rutinmässig övervakning av södra Östersjön.

Uppgiften var att fotografera den nya ryska atomdrivna kryssaren Pjotr Velikij.

- De båda planen flög tillsammans in mot kryssaren, men när de närmade sig störtade plötsligt det ena planet, förklarar Tomas Wenkel på försvarsmaktens informationsavdelning.

Piloten i det andra planet såg planet krascha i vattnet, men uppger att han inte sett sin kollega ta sig ut.

Orsaken till kraschen är ännu inte känd. Enligt ryska uppgifter störtade planet i en skarp högersväng, men på försvarsmakten vill man inte gå in på möjliga orsaker.

- Haverikommissionen måste få börja sitt arbete förutsättningslöst och vi vill inte spekulera, säger Thomas Wenkel.

Det här var den andra olyckan med flygvapnets Viggenplan på sex dagar . I torsdags i förra veckan krockade två Viggenplan under en stridsövning över Ramsele i Ångermanland. Piloterna överlevde mirakulöst genom att hoppa ut med fallskärm.

I början av augusti störtade ett annat Viggenplan från F 15 i Söderhamn nordväst om Ulvöhamn vid Ångermanlandskusten. Vid den olyckan avled piloten.

Under 1970- och 1980-talen förekom ett flertal olyckor med Viggenplan. Mellan 1991 och 1994 havererade tio plan och fyra personer omkom. Förra året var det första då inga haverier kunde konstateras.

Jonas Lindblad

Nina Odermalm/FLT (Källa: 1940)

 

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

Visbybo störtade med Viggen-plan

Rutinuppdrag för att fotografera rysk kryssare - Kolliderade med vattenytan

(17/10 1996) Piloten som störtade med ett Viggen-plan 12 landmil sydost om Gotland i går (16/10 1996) var bördig från Visby. Kapten Göran Carlsson, 31 år, befaras ha omkommit då planet kolliderade mot vattenytan. Viggen-planen var ute på ett rutinuppdrag med ett Viggen-plan och skulle fotografera en rysk robotkryssare. De två svenska planen cirklade över den ryska kryssaren några gånger och tros ha blivit störda av ett ryskt u-båtsspaningsplan (Beriev Be 12) som också flög i området. Flygräddning och fartyg från Sverige, Ryssland och Lettland letade vid olycksplatsen fram till mörkrets inbrott. Även räddningshelikoptern i Visby deltog i sökandet där man hittade vrakdelar men inga spår efter piloten. På drygt två månader har fyra Viggen-plan havererat men flygvapenchefen förklarar att det inte är aktuellt med något flygförbud för Viggen.

  

Visbybo befars ha omkommit vid krasch

VISBY (TT/GT) Viggenplanet som störtade i havet 12 mil sydost om Gotland stördes av ett ryskt plan, uppger flygvapenchefen Kent Harrskog för TT.   Men det var inte fråga om en medveten provokation från rysk sida, säger Harrskog.   Piloten som befaras ha omkommit är kapten Göran Carlsson och bördig från Visby.
Två Viggenplan genomförde på onsdagseftermiddagen ett rutinmässigt spaningsuppdrag på låg höjd över Östersjön. Uppgiften var att fotografera den ryska atomdrivna robotkryssaren Pjotr Velikij (Пётр Великий) på internationellt vatten. Klockan 13.45 slog det ena Viggenplanet ned i vattnet sedan de båda planen passerat det ryska fartyget.

– Sedan upptäckte de ett ryskt u-båtsspaningsplan framför sig, säger Kent Harrskog.

Orsakade spaningsplanet kraschen?
– Ja, det har naturligtvis påverkat det hela.

– Rotechefen som låg först, sade över radion ”vi går under”. Hans avsikt var att passera under det ryska planet, säger Harrskog.

  

Låg höjd

Viggenplanen flög i det läget på cirka hundra meters höjd. Det främre Viggenplanet gjorde en högersväng och slog sedan ned i vattnet omkring 200 meter från det ryska fartyget.
– Rotetvåan, som låg någon kilometer efter, såg hur planet havererade i vattnet, säger Kent Harrskog.
Piloten hann med största sannolikhet inte skjuta ut sig med katapultstolen. Detta bekräftas både av piloten i det efterföljande Viggenplanet och besättningen på den ryska kryssaren.

Flygvapenchefen dementerar bestämt att det skulle röra sig om en nedskjutning. Inte heller var det fråga om en provokation från rysk sida.
– Tvärtom visar väl samarbetet på motsidan. Ryska och lettiska helikoptrar har hjälpt till att leta. Det är ett bra exempel på hur en räddningsaktion ska fungera i Östersjön.

 

Vrakdelar

Strax före mörkrets inbrott hade flygräddningen och fartyg på platsen bärgat en del vrakdelar från Viggenplanet. Men piloten saknades och antas ha omkommit. Försvarets högkvarter meddelade i går kväll att piloten är kapten Göran Carlsson, 31 år och uppvuxen i Visby, numera bosatt i Söderhamn.

Vad händer på flygflottiljen i Söderhamn just nu?
– Det finns väl inarbetade åtgärdslistor för hur man ska bete sig. Det kommer också att inrättas en haverikommission, säger Kent Harrskog.

Hur mår piloten som flög rotetvåa?
– Han mår naturligtvis inte så bra just nu.
Flygvapenchefen säger att det inte är aktuellt med något flygförbud för Viggen trots haverierna under sensommaren och hösten.
– Nej, det förutsätter att vi hittar något tekniskt fel och det har vi inte gjort i de här sammanhangen. Jag ser inget samband mellan olyckorna, säger Kent Harrskog.
Det blir inte heller något stopp för spaningsflygning eller fotografering på låg höjd.

 
Intressant kryssare

Flygspaning och fotografering av fartygsrörelser i Östersjön är rutinuppdrag och genomförs kontinuerligt. I det här fallet var det den helt nya ryska kryssaren Pjotr Velikij som uppmärksammades. Kryssaren är det modernaste fartyget i den ryska flottan. Det sjösattes så sent som i våras och var, enligt vad TT:s Moskvakorrespondent erfar, ute på sin jungfruresa, på väg till en örlogsbas i Kaliningrad. Fartyget är robotbestyckat men hade enligt uppgifter till TT troligen inga kärnvapen ombord.

Det faktum att fartyget var ute på sin första längre provresa är en förklaring till det svenska intresset. (Källa: 555)

 

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

Vraket och pilotens kvarlevor påträffade

(18/10 1996) STOCKHOLM  Vraket efter det störtade Viggenplanet utanför Gotland lokaliserades under torsdagen (17/10 1996) på mellan 100 och 120 meters djup. Kvarlevor efter den omkomne piloten påträffades redan på onsdagen av ett ryskt fartyg. Den svenska försvarsmakten håller fast vid att Viggenstörtningen var en olyckshändelse.
– Det finns ingenting som på något sätt talar för att det är något annat än en flygolycka där vår pilot flugit ned i havet. Vi har inga andra underlag än vittnesmål från den andra piloten, säger informationschefen Owe Wagermark till TT.

 

Utredning har inletts

Den svenska haverikommissionen har inlett utredningsarbetet och höll på torsdagen ett kort samtal med rotetvåan, piloten i det Viggenplan som åtföljde olycksplanet
– Han berättade att han såg islaget snett nedanför sig. Han gjorde en mycket kort iakttagelse, det rör sig om bråkdelar av en sekund, säger Sven-Erik Sigfridsson, ordförande i kommissionen.

Enligt honom såg rotetvåan inga flammor eller något annat som tyder på något annat än en olycka. Haverikommissionen kommer under fredagen att besöka F 15, den drabbade flygflottiljen i Söderhamn, för att fortsätta utredningen. På F 15 råder tills vidare flygstopp.

 

Vraket lokaliserat

På torsdagen lokaliserades vraket efter planet. Det ligger på mellan 100 och 120 meters djup. Möjligheterna till bärgning kommer att undersökas de närmaste dagarna.

Kvarlevorna efter den svenske Viggenpiloten påträffades av ett ryskt fartyg redan på onsdag eftermiddag, inte långt efter att planet störtat. Det lämnades över till den svenska kustbevakningen på onsdagskvällen och flögs vidare till Akademiska sjukhuset i Uppsala för identifiering.

 

Uppflammande

–  PO4 observerade ett oidentifierat uppflammande och hörde ett eldgivningsliknande ljud.
– Från patrullbåten såg man Pjotr Velikijs vapen följa det svenska flygplanet. Kort därefter havererade det svenska planet i vattnet, sade Juris Dalbins som dock betonade att man ”i nuläget” inte kunde ge besked om orsaken till störtningen.

Lettland har hårt kritiserat den ryska krigsmakten för närvaron av de ryska skeppen i vad man betraktar som lettisk ekonomisk zon. Den lettiska kritiken avvisades på torsdagseftermiddagen från rysk sida som ”grundlös”. (Källa: 556)

 

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

Viggenplanets vrak och den omkomne piloten påträffade

(18/10 1996) Vraket efter det störtade Viggenplanet utanför Gotland lokaliserades under torsdagen (17/10 1996) på mellan 100 och 120 meters djup.

Kvarlevor efter den omkomne piloten påträffades redan på onsdagen av ett ryskt fartyg.

Den svenska försvarsmakten håller fast vid att Viggenstörtningen var en olyckshändelse.

Det finns ingenting som på något sätt talar för att det är något annat än en flygolycka där vår pilot flugit ned i havet. Vi har inga andra underlag än vittnesmålet från den andra piloten, säger informationschefen Owe Wagermark till TT.

Den svenska haverikommissionen har inlett utredningsarbetet och höll på torsdagen ett kort samtal med rotetvåan, piloten i det Viggenplan som åtföljde olycksplanet.

Han berättade att han såg islaget snett nedanför sig. Han gjorde en mycket kort iakttagelse, det rör sig om bråkdelar av en sekund, säger Sven-Erik Sigridsson, (sic) ordförande i kommissionen.

Enligt honom såg rotetvåan inga flammor eller något annat som tyder på något annat än en olycka.

 

Flygstopp

Haverikommissionen kommer under fredagen att besöka F 15, den drabbade flygflottiljen i Söderhamn, för att fortsätta utredningen. På F 15 råder tills vidare flygstopp.

På torsdagen lokaliserades vraket efter planet. Det ligger på mellan 100 och 120 meters djup. Möjligheterna till bärgning kommer att undersökas de närmaste dagarna.

Kvarlevor efter den svenske Viggenpiloten påträffades av ett ryskt fartyg redan på onsdag eftermiddag, inte långt efter att planet störtat. De lämnades över till den svenska kustbevakningen på onsdagskvällen och flögs vidare till Akademiska sjukhuset i Uppsala för identifiering.

 

Lettiska uppgifter

Uppgifter från Lettland har gjort gällande att planet kan ha skjutits ned. Uppgifterna bygger på vittnesmål från ett lettiskt kustbevakningsfartyg, P04, som enligt landets ambassad befann sig omkring en kilometer från den ryska kryssaren Pjotr Velikij.

Uppgifterna relaterades på torsdagen av den lettiske arméchefen Juris Dalbiņš vid en presskonferens i Rīga.

- P04 observerade ett oidentifierat uppflammande och hörde ett eldgivningsliknande ljud.

- Från patrullbåten såg man Pjotr Velikijs vapen följa det svenska flygplanet. Kort därefter havererade det svenska planet i vattnet, sade Juris Dalbiņš, som dock betonade att man ”i nuläget” inte kunde ge besked om orsaken till störtningen.

Lettland har hårt kritiserat den ryska krigsmakten för närvaron av de ryska skeppen i vad man betraktat som lettisk ekonomisk zon. Den lettiska kritiken avvisades på torsdagseftermiddagen från rysk sida som ”grundlös”.

 

”Inte trovärdiga”

Ingmar Oldberg, forskare på försvarets forskningsanstalt (FOA) finner inte de lettiska uppgifterna om flammor och eldgivning trovärdiga. Den överlevande svenske pilotens uppgifter väger betydligt tyngre än uppgifter från en patrullbåt, som rimligen befunnit sig på stort avstånd från platsen, anser han.

- Det vore sensationellt om ryssarna hade skjutit Mitt på ljusa dagen och i djupaste fred. och varför sköt de i så fall inte mot det andra planet också, frågar han sig.

Oldberg anser att Lettland kan ha ett intresse av att misskreditera Ryssland.

- De vill tala om att de känner sig hotade av ryssarna. I förlängningen har de ett intresse av att visa att de behöver komma med i Nato, säger han.

Lars Brandelius/TT (Källa: 1941)

 

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

Rysk anklagelse om fingerad Viggen-attack tillbakavisas 

(19/10 1996) STOCKHOLM/MOSKVA  Viggenpiloten gjorde en svårförklarlig manöver strax före kraschen utanför Gotland i onsdags.   Det var en fingerad attack, hävdar nu en rysk amiral.   Det förnekas dock bestämt av den svenska försvarsmakten. Amiral Igor Kasatonov, vicechef för den ryska örlogsflottan, framförde sina anklagelser vid en presskonferens på örlogsbasen Baltijsk (Pillau) i den ryska Östersjöenklaven Kaliningrad på fredagen. ((18/10 1996)
– Det svenska Viggenplanet störtade när piloten på mycket låg höjd genomförde en övningsattack mot kryssaren Pjotr Velikij, sade Kasatonov enligt nyhetsbyrån Interfax.

Han hävdade att övningen stred mot alla internationella konventioner. Men uppgifterna tillbakavisas kategoriskt från svensk sida.
– Det skulle aldrig falla oss in att öva attack mot ett utländskt fartyg eller flygplan, säger Owe Wagermark, förvarsmaktens informationschef, till TT.

 

Spaningsplan

Wagermark hänvisar bland annat till det brev som överlämnades från den ryska kryssaren natten till torsdagen. Brevet innehåller en redogörelse för hur man ombord uppfattade händelseförloppet.
– Där finns inte en antydan om någon övningsattack. Det som beskrivs stämmer överens med vad den överlevande piloten berättat för mig och som media fått veta, säger Wagermark.
– Dessutom var det ju inte ett attackflygplan, utan ett spaningsplan, tillägger han.

Haverikommissionens ordförande Sven-Erik Sigfridsson besökte på fredagen F 15 i Söderhamn, det havererade planets hemflottilj. Han hade ett utförligt samtal med rotetvåan, piloten i det Viggenplan som åtföljde olycksplanet och med andra personer som var delaktiga i onsdagens övning.

  

Underlig manöver

Sigfridsson bekräftade att piloten i olycksplanet gjorde en underlig manöver i samband med att han väjde undan det ryska flygplan som dök upp framför Viggenplanet.
– Rotechefen sjönk något för att komma under det ryska planet, men samtidigt gjorde han en högersväng och svängde in framför sin kollega i det andra Viggenplanet. Varför vet vi inte. TT: Kan den högersvängen ha uppfattats som en fingerad attack?
– Det har jag svårt att se, eftersom han girade upp framför fartyget. Avsikter kan naturligtvis missuppfattas, men det fanns ingenting i uppdragets uppläggning som jag tycker kan uppfattas så, säger Sven-Erik Sigfridsson.

   

Sjöfåglar

Lettiska TV-bilder visar att det fanns sjöfågel i området vid tillfället. Det har hänt vid flera tillfällen tidigare att Viggenplan havererat efter kollisioner med fåglar. Sigfridsson avfärdar inte sådana teorier, men säger att det för närvarande inte heller finns något som pekar i den riktningen.

Vraket av det störtade Viggenplanet lokaliserades i torsdags på cirka 120 meters djup. Bärgning bör kunna komma igång i början av nästa vecka, enligt Sigfridsson.

 

Rysk dementi

Den ryska örlogsflottans presstjänst dementerade på fredagen uppgifterna från Lettland am att Viggenplanet skulle ha skjutits ned av den ryska flottan.
– Sådana påståenden är kränkande och provocerande, sade flottans talesman Alexander Veledejev i ett uttalande.
Den ryska örlogsflottans överbefälhavare amiral Felix Gromov stod fast vid den tidigare redovisade uppfattningen om varför Viggenplanet störtade.
– Kraschen orsakades av att planet höll för låg altitud och flög på bara 4-50 meters höjd över vattnet. När piloten svängde kraftigt nuddade planet vattnet med ena vingen och exploderade vid kraschen mot vattenytan, sade Gromov till Interfax. (Källa: 557)

 

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

På väg för att leta efter det störtade Viggenplanet

 

 

(22/10 1996) Viggenplanet som störtade i havet öster om Gotland på onsdagen ska om möjligt bärgas, meddelar försvarsmakten. Fårösunds Marinbrigads minutläggare, HMS Fårösund, med fartygschef kapten Kent Karlsson kommer fr. o. m. i dag (22/10 1996) att delta i bärgningsarbetet. Minutläggaren har en s. k. Sjöuggla, en liten undervattensfarkost utrustad med videokamera, som ska användas vid vraket. Själva bärgningen av flygplanet kommer att utföras av ubåtsbärgningsfartyget Belos som väntas till haveriplatsen senare i veckan.

 

Bärgade helikoptern

Det var HMS Fårösund som bärgade den störtade SOS-helikoptern utanför Stenkyrkehuk samt lokaliserade den utanför Hoburgen förlista fiskebåten Opus. (Källa: 558)

 

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

Pilotens kropp påträffad

(28/10 1996) STOCKHOLM  Kvarlevorna efter den Viggenpilot som omkom i en krasch i havet utanför Gotland förra onsdagen har påträffats.
– Ubåtsräddningsfartyget Belos och enheter ur Fårösunds marinbrigad hittade kroppen i torsdags (24/10 1996) på internationellt vatten, säger Peter Larsson, vakthavande informationschef på försvarets högkvarter, till Expressen.

Piloten – 31-årige Göran Carlsson, bördig från Gotland – tjänstgjorde på F 15 i Söderhamn. Han och en kollega från flottiljen fick 16 oktober i uppdrag att fotografera en ny rysk robotkryssare sydost om Gotland.

I närheten av kryssaren fanns ett ryskt ubåtsspaningsflygplan. När Göran Carlsson försökte passera under det ryska planet störtade han i havet.

Av allt att döma omkom han omedelbart.

Haverikommissionens arbete med att utreda olyckan fortsätter. (TT) (Källa: 559)

 

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

Viggenpiloten funnen

(28/10 1996) Kvarlevorna efter den Viggenpilot som omkom i en krasch utanför Gotland förra onsdagen ar påträffats.
– Ubåtsräddningsfartyget Belos och enheter ur Furusunds (sic) marinbrigad hittade kroppen i torsdags (24/10 1996) på internationellt vatten, säger Peter Larsson, vakthavande informationschef på försvarets högkvarter, till Expressen.

Piloten – 31-årige Göran Carlsson, bördig från Gotland – tjänstgjorde på F 15 i Söderhamn. Han och en kollega från flottiljen fick 16 oktober u uppdrag att fotografera en ny rysk robotkryssare sydost om Gotland.

I närheten av kryssaren fanns ett ryskt ubåtsspaningsflygplan.

När Göran Carlsson försökte passera under det ryska planet störtade han i havet. Av allt att döma omkom han omedelbart. Ryska enheter fann kort efteråt hans hjälm och flygdräkt i vattnet. Haverikommissionens arbete med att utreda olyckan fortsätter. (TT)  (Källa: 560)

 

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

 

GÖRAN CARLSSON

(5/11 1996) Göran Carlsson, Bergvik, vigdes till den sista vilan på fredagen i Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn. Som inledningsmusik spelade musikdirektör Berndt Hägbom orgel och Andreas brink cello, ”Air” av J. S. Bach. Solist Maria Pettersson sjöng, ackompanjerad av Thomas Jutterström på piano ”Kärleken förde oss samman” av U. Lundell samt ”Det vackraste jag vet” av Grönwall. Officiant var komminister Bertil Hofverberg som höll griftetal med utgång från orden ur Uppenbarelseboken 1:17-18. Sångsolisten återkom med ”One sweet day” av Carrey och ”Bridge over troubled water” av P. Simon. Unisont sjöngs psalmerna 567 och 256. Som avslutning spelade cellisten ”Höst” av Gabor Liszhag. Tal hölls av flottiljchefen Jan Zetterberg. Minnesstund hölls vid F 15.

Gåvor har lämnats till Pontus Lindgrens minnesfond. Blommor nedlades från bland andra Flygvapenchefen, F 15, Officerskamrater F 15, Flygkamrater F 15. 1:a komp. F 15, Gustav Röd/Blå, David Röd/Blå, Bengan Bo45, Mellersta Flygkommandot, Olle Blå, Väderavdelningen, Kårsektionen Flyg, AMT Klasserna, F4, F17 och Bergviks Förskola.  (Källa: 561)

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig