Föregående sida

Batteri Bungenäs (BN)

Gotlands kustartillerikår

 

 

Batteriet ersatte 1958 det äldre batteriet (15.2 cm pjäs m/98C-34A). Det nya batteriet bestod av 15.2 cm torndblpjäs m/51B (15.2 cm kanon m/51 i 15.2 cm dubbelt tornlavettage m/51). Tillverkare: Bofors. Maximal skottvidd: 22.000 m. Eldhastighet: 4 - 5 sk/m. Projektilvikt: 46 kg. 3 pjäser fanns vid batteri Bungenäs (BN). Utgick 1997. Avvecklat 2000.

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Pjäs 1. (C)

(2013) Byggnad 103. Pjäs 1. (enl. Fortifikationsverket). Bestående av flera rum i tre plan. Byggnaden är 18 meter lång, 17 meter bred, 10 meter djup. Byggnaden har två nedgångar till övre planet på kortsidan mot nordväst. En spiralltrappa kopplar samman övriga plan. I sydväst finns ett rum om ca 5x5 meter som sträcker sig i hela byggnadens djup, här stod en större pjäs. Byggnaden är uppförd i betong är nedgrävd och övertorvad. Nedgångarna är igengjutna.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 49' 6.05", E 19° 5' 14.26". Decimal: 57.81835, 19.08730

 

 

 
   

Pjäs 2. (B)

(2013) Byggnad 104. Pjäs 2. (enl. Fortifikationsverket). Bestående av flera rum i tre plan. Byggnaden är 18 meter lång, 17 meterbred, 10 meter djup. Byggnaden har två nedgångar till övre planet på kortsidan mot nordväst. En spiralltrappa kopplar samman övriga plan. I Sydväst finns ett rum om ca 5x5 meter som sträcker sig i hela byggnadens djup, här stod en större pjäs. Byggnaden är uppförd i betong är nedgrävd och övertorvad. Nedgångarna är igengjutna.

Tyvärr har nu pjäsplatsen drabbats av det stora arkitektvansinnet. Platsen ser nu ut som en massa trälådor. Bedrövligt att man måste förstöra en sådan historisk plats. Och inte nog med detta man har skrivit en bok om förstörelsen.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 49' 17.77", E 19° 5' 29.09". Decimal: 57.82160, 19.09141

 

Avveckling pjäs 2.

   

 

 

   

Pjäs 3. (A)

(2013) Byggnad 105. Pjäs 3. (enl. Fortifikationsverket). Bestående av flera rum i tre plan. Byggnaden är 19 meter lång, 24 meter bred, 11 meter djup. Byggnaden har två nedgångar till övre planet på kortsidan mot nordväst. En spiralltrappa kopplar samman övriga plan. I sydväst finns ett rum om ca 5x5 meter som sträcker sig i hela byggnadens djup, här stod en större pjäs. Två kulvertar som var sammanlänkade med nedgångarna är rivna. Nedgången mot nordost är delvis framgrävd. Byggnaden är uppförd i betong och är nedgrävd och övertorvad. Nedgångarna är igengjutna.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 49' 48.56", E 19° 5' 9.46". Decimal: 57.83016, 19.08596

 

 

 

 

Pjäsplatsen 2017

 

 

 

 

Övriga anläggningar på Bungenäs

 
 

Pjäsen vid Gotlands Försvarsmuseum

 

 

 

 

   

 

Bemanning Tornet

HR

=

Höjdriktare

SR

=

Sidriktare

MSV

=

Mekanismskötare vänster

MSH

=

Mekanismskötare höger

P

=

Pjäschef

1.LV

=

1. Laddare vänster

1.LH

=

1. Laddare höger

2.LV

=

2. Laddare vänster

2.LH

=

2. Laddare höger

Bemanning Ammunitionsdurk

PL

=

Projektillangare

Bemanning Hissmotorrum

PjTEK

=

Pjästekniker

HSV

=

Hissmotorskötare vänster

HSH

=

Hissmotorskötare höger

Bemanning Pålastningsrum

AB

=

Ammunitionsbefäl

PL

=

Projektillangare

KL

=

Krutlangare

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig