Föregående sida

183. Stridsvagnskompaniet "Lärbro"

Den 9 oktober 2013 klockan 07.50 kördes den första dragbilen av gotlandsfärjan med en Leopard på trailern.

Den 9 oktober klockan 07.50 kördes den första dragbilen av gotlandsfärjan med en 60 ton tung Stridsvagn 122 (Leopard) på trailern. Den följdes av sju till. Onsdagen den 16 oktober kom de resterande sex vagnarna.

Stridsvagnarna kom närmast från Revinge i Skåne där de blivit över vid den senaste nedrustningen av försvaret. Förutom stridsvagnarna kom yttrligare materiel som förrådställdes. Allt vad som ingår i ett stridsvagnskompani så som tre andra stridsfordon, två Bärgningsbandvagn 120 (Bgbv 120) samt ett antal lastbilar och terrängfordon.

Förråden där stridsvagnarna uppställs ligger "någonstans på Gotland" där ett nytt garage blev färdigställt sommaren 2013 till en kostnad av ungefär 15 miljoner kronor. Kostnaden för underhållet som krävs när vagnarna står oanvändna ligger på ungefär 13 miljoner kronor per år.

 

Stridsvagnskompaniet är ett kontaktsförband, d v s personalen kommer inte att finnas på plats utan vid ett eventuellt läge skall dessa flygas hit från Skaraborgs regemente (P 4) i Skövde samt från norrbottens regemente (I 19) i Boden.

År 2008 bestämde regeringen att det skulle placeras 14 stridsvagnar i förråd på Gotland. Tanken med stridsvagnar på Gotland är om så behövs skall de utplaceras på strategiskt viktiga platser som exempelvis hamnen och flygplatsen, mest för att markera den militära närvaron. Förhoppningsvis kommer en fiende att tänka två gånger innan han landsätter trupper på Gotland.

Stridsvagnarna hör till världens modernaste. Vagnarna är utrustade med bl a tjockare pansar, bättre beväpnad samt har avancerade värme- och mörkerkameror. Leoparden är alltså betydligt mer sofistikerad än t ex de ryska.

Vid ett försämrat säkerhetsläge kommer naturligtvis försvaret av Gotland inte att ske med enbart stridsvagnar. Även andra resurser som luftvärn och artilleri mm kommer att skeppas till ön.

Övningar med stridsvagnarna sker inte så ofta, det skulle kräva alltför omfattande vård och underhåll till stora kostnader.

 
 

Stridsvagnskompaniet organisation:

Med kompanichef, stf kompanichef, kompaniledning, 3 stridsvagns-, 1 stab/trosspluton

 
 

Kompaniledningen

-Kompanichef (åker strv122)

-Stf kompanichef (åker strv122)

-Kompanikvartermästare

-Teknisk chef

 
 

Stridsvagnsplutonen

Med plutonchef, stf plutonchef, 3 stridsvagnsgrupper

 

Stridsvagnsgruppen

-1 Vagnschef

-1 Förare

-1 Skytt

-1 Laddare

-1 strv122

 
 

Stab/trossplutonen

 

Ledningsgruppen

-Plutonchef

-Stf plutonchef

-Ledningssoldat

-1 Vagnschef

-1 Förare

-1 Strf 9040

 
 

Eldledningsgruppen

-1 Vagnschef

-1 Förare

-1 Reservförare/skytt

-3 Operatörer

-1 Eldledningspansarbandvagn 90

 
 

Bärgargruppen

-1 Vagnschef (tillika gruppchef)

-1 Förare

-1 Bärgarsoldat

-1 Bärgningsbandvagn 120

 
 

Driftstödsgruppen

-1 Vagnchef (tillika gruppchef)

-1 Förare

-1 Skytt

-1 Chassimekaniker

-1 Systemtekniker

-1 mekaniker

-1 Strf 9040

 
 

Sjukvårdsgruppen

-1 Vagnschef (tillika gruppchef)

-1 Förare

-1 Sjuksköterska

-1 Sjukvårdare

-1 Sjuktransportbandvagn 410

 
 

Packgruppen

 
 
 

Första övningen med stridsvagn 122 på Gotland

 

Vagn 122036 och vagn 122057 på Tofta skjutfält i november 2015

 
   

Förrådsställda

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig