Föregående sida

Länsherrar på Gotland

1398 - 1645

 

Länsherre

1398 - 1407

Konrad von Jungingen

 

Länsherre

1407 - 1408

Ulrich von Jungingen

 

Länsherre

1408 - 1449

Erik av Pommern

 

 

 

 

 

 

 

Länsherre

14/7 1449 - 16/9 1464

Oluf Axelsen Thott

       
       

 

 

 

 

 

 

 

Länsherre

16/9 1464 - 4/11 1464

Philippus Axelsen Thott

Länsherre

4/11 1464 - ?/5 1487

Ivar Axelsen Thott

 

 

 

 

 

 

 

Länsherre

1487 - 1509

Jens Holgersen Ulfstand

Länsherre

1509 - 1517

Laurits Skinkel

       
       

Länsherre

28/4 1517 - 3/11 1525

Sören Norby

 

 

 

 

 

 

 

Länsherre

31/7 1525 - 5/8 1526

Henneke von Ahlefeld

 

 

 

 

 

 

 

Länsherre

15/6 1526 - 29/11 1526

Claus von der Wisch

 

 

 

 

 

 

 

Länsherre

29/11 1526 - 1530

Melchior Rantzau

       
       

 

 

Länsherre

4/8 1530 - 5/12 1537

Henrik Nielsen Rosenkrantz

 

 

Länsherre

29/6 1538 - 1539

Claus Rantzau

 

 

Länsherre

1539 - 1544

Wladislaus Wobitzer

Länsherre

11/10 1544 - 25/5 1551

Eiler Hardenberg

       
       

 

 

Länsherre

25/5 1551 - ?/6 1557

Otte Rud

 

 

Länsherre

16/6 1557 - 8/11 1559

Christoffer Huitfeldt

 

 

Länsherre

11/12 1559 - 2/9 1571

Jens Bilde

 

 

Länsherre

22/8 1571 - 16/7 1573

Christoffer Walkendorff

       
       

 

 

Länsherre

4/12 1573 - 12/3 1576

Cristen Munk

 

 

Länsherre

14/3 1576 -11/6  1584

Emicke Kaas

 

 

Länsherre

31/7 1584 - 2/7 1587

Mogens Gjöe

 

 

Länsherre

2/7 1587 - 30/5 1591

Erik Lycke

       
       

 

 

 

 

 

 

 

Länsherre

8/4 1591 - 22/5 1595

Niels Bild

Länsherre

21/5 1595 - 16/10 1607

Herman Juel

 

 

 

 

 

 

 

Länsherre

5/1 1608 - 18/3 1614

Brostrup Gjedde

Länsherre

9/6 1614 - 1/5 1619

Ditlev Holck

       
       

Länsherre

20/4 1619 - 26/3 1625

Christoffer Ulfeldt

 

 

 

 

 

 

 

Länsherre

1/5 1625 - 1/5 1627

Falk Lycke

 

 

 

 

 

 

 

Länsherre

4/2 1627 - 1633

Jens Höeg

 

Länsherre

1633 - 1645

Holger Rosenkrantz

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"