Föregående sida

Militärt rättsväsen på Gotland

Det äldre militära rättsväsendet

Arreststraff  "Sitta i Buren"

Militärt dödsstraff - Verkställande

Johan Puke - Hjälte eller förrädare

"Wilhelm Tell skjutningen" vid KA 3 1940

Krigspolis - Fältpolis - Militärpolis

Krigspolisen på Gotland 1939 - 1945

 

 

Brottsliga händelser kan se under tidningsartiklar

 

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig