Föregående sida

 Historiska kartor över Gotland

Porcacchi, Thomaso. Descrittione dell'isola di Gotlandia. 1576

Visbia Gothorum. 1598

Bertius, Petrus. Descriptio Inslae Gothland. 1616

Werdenhagen, Johannis. Visbia. 1631

Bertius, Petrus. Visbia. 1632

Meissner, Daniel. Visbia Gothorum. 1638

Mejer, Johannes. Landtcarte von der Jnsul Guthilandt vel Gullandt. 1643

Meijer, Johan Fredrik. Carta von Gottlant. Anno 1646

Dudley, Robert. Carta particolare dell mare Baltico che comincia con il capo di Eeleholm in Svezia. 1646

Lootsman, Theunisz Iakob. Caarte van Sweden van Oelandt tot an Stockholm. 1662

Geometrisk Delineation Öffwer Lenne Udh, wedh Slita; på gåtlandh., 1670

Gripenhielm, Carl. Gottlandia comitatus. 1680-tal

Slijte Hambn och Holmar med Boge Wijk och andra lägenheter., ca 1713

General Charta öfwer Gottland. 1729

Faggot, Jakob. Charta öfwer Gottland. 1741

Fineman, Johan. Charta och grundritning till Sjö- och Stapelstaden Wisby. 1750

Charta Öfwer Gottland., 1760

Charta öfwer Provincien Gothland., 1763

Geographisk Charta öfver Gottland, Sandö och Wisby samt Carlsvärds Inlopp 1765

Charta öfwer Gottland. 1780

Geographisk Charta öfver Gottland. 1790

Karta Gotland ca 1800

Karta Gotland. 1804

Hermelin, Samuel Gustaf. Karta öfver Gottland eller Wisby höfdingdöme 1805

Karta öfver Gottland. 1812

Klingwall, Jacob Gustaf. Karta öfver Wisby. 1834

Karta öfver en del af Wisborgs och Slottsladugårdens Ägor jemte Södra Byrummet vid Wisby. 1843

Ljunggren, Gustaf. Karta öfver staden Wisby med dertill lydande egor. 1854

Karta öfver Gotland. Karta öfver Wisby. 1858

Karta öfver Gotland. ca 1860

Karta öfver Gotland. ca 1860

Fegraeus, Ludvig. Karta öfver Wisby. 1861

Karta öfver Visborgs slätt. 1888

Karta öfver Tingstäde. 1888

Serboni, Anders. Karta över Visby stad. 1912

Karta Gotland. 1925

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig