Föregående sida

Sorkar sum ha kum si bra ock gär uss gutar stålte

(Pojkar som blivit något och som gör oss gotlänningar stolta)

Axel Sparre

Fältmarskalk

f. 1652 i Visby   d. 1728 i Vårdnäs.

Chef Västmanlands regemente 1699-1716

och 1720-28

Reinhold Johan von Lingen

Generallöjtnant

f. 1708 i Visby   d. 1785 i Slaka

Chef Älvsborgs regemente 1751-63

 

Johan Norby

Överste

f. 1754 i Visby   d. 1807 i Stralsund

Chef Wendes artilleriregemente 1804-06

Chef artilleriet i svenska Pommern 1806-07

Jacob Hägg

Konteramiral

f. 1839 i Östergarn socken  d. 1931 i Stockholm 

Chef Sjökrigsskolan 1890-95

Chef Stockholms örlogsvarv 1896-99

Chef Karlskrona örlogsvarv 1899-1900

Kommendant Karlskrona fästning och befälhavande amiral och stationsbefälhavare Karlskrona 1900-04. Framstående marinmålare

Alexander Johan Baltzar von Strussenfelt

Överste

f. 1846 i Visby   d. 1927 i Karlskoga

Chef Gotlands artillerikår 1895 - 1906

 

 

 

 

 

Ludvig Gustaf Sigfrid Pantzerhielm

Kommendör

f. 1819 i Klinte socken  d. 1905 i Stockholm

Chef Styrmansdepartementet i Karlskrona

1870-74.

Kommendant Sjöbefästningarna Karlskrona 1878-83

 

 

Carl Axel Emil Henriksson

Överste

f. 1906 i Visby   d. 1979 i Molkom Nyed

Chef Hälsinge regemente 1957 - 1967

Samuel "Sam" Myhrman

Överste

f. 1868 i Roma socken   d. 1926 i Stockholm

Chef Kalmar regemente 1914 - 1926

Oscar Erik Fleming af Liebelitz

Överste

f. 1818 i Endre socken   d. 1884 i Forshälla

Chef Södermanlands regemente 1879 - 1881

Carl Anton Hägg

Överste

f. 1846 i Mästerby socken  d. 1906 i Karlsborg

Chef Karlsborgs artillerikår 1895 - 1901

Chef Boden-Karlsborgs

artilleriregemente 1901- 06

 

Sigurd Melin

Överste

f. 1910 i Visby  d. 1998 i Flen

Chef Norrlands trängregemente 1958-63

Chef Svea trängregemente 1963-70

 

 

Nils Oscar Jacob Krokstedt

Viceamiral

f. 1908 i Grötlingbo socken d. 1985 i Stockholm

Chef Marinstaben 1961 - 1964

Chef FHS 1964 - 1966

Militärbefälhavare Väst 1966 - 1968

Militärbefälhavare Syd 1968 - 1972

Björn Olof Ljunggren

Kommendör

f. 1942 i Visby

Chef Marinens Officershögskola 1988 - 1992

Marinattaché i Washington DC 1992 - 1996

Chef Utlandsenheten FMV 1996 - 1999

Karl Erik Lyth

Överste 1. gr.

f. 1920 i Visby  d. 2002 i Saltsjö-Boo

Chef Gotlands KA-försvar och Gotlands KA-kår 1966-71. Sektionschef MS och

Personalkårschef KA 1971 - 1980

Sture Fridolf Timoteus Holmberg

Överste

f. 1926-03-18 i Burs  d. 2001 i Kungsbacka

Chef Materialförvalt. MKV / KA 4 1982 - 1986

 

  

Per Sune Wallin

Överste 1. gr.

f. 1920 i Visby   d. 1999 i Karlstad

Chef Värmlands regemente 1969 - 1980

 

 

 

Ernst Mathias Peter von Vegesack

Generalmajor

f. 1820 i Hemse socken   d. 1903 i Stockholm

Chef Västerbottens fältjägarkår 1864 - 1868

Chef Hälsinge regemente 1868 - 1874

Militärbefälhavare på Gotland och chef 

Gotlands Nationalbeväring 1873 - 1884

Claes Olof Lindström

Viceamiral

f. 1876 i Visby   d. 1964 Danderyd i Stockholm

Chef Sjökrigshögskolan 1930 - 1933

Befälhavare Karlskrona Örlogsstation 1933- 36

Befälhavande Amiral Ostkustens Marindistrikt 1936 - 1942

Mats Sixten Ekeroth

Överste

f. 1945 i Vall socken 

Chef Älvsborgsbrigaden 1995 - 1997

 

Mertil Börje Melin

Generallöjtnant

f. 1945 i Stånga socken

Chef Norrlands dragonregemente 1989 - 1992

Chef Arméledningen 1996 - 1998

Alf Robert Sandqvist

Generallöjtnant

f. 1945 i Othem socken

Chef Skaraborgs regemente 1990 - 1992

Rikshemvärnschef 1997 - 2000

Sven-Åke Asklander

Överstelöjtnant

f. 1953 i Visby

Chef Gotlands artilleriregemente 1999 - 2000

Erik Nygren

Generalmajor

f. 1923 i Visby d. 1999 i Stockholm

Chef Första flygeskadern mm

Joakim Martell

Överste

f. 1967 i Visby

Stf regementschef Livgardet

Greger Falk

Generalmajor

f. 1910 i Visby d. 1990 i Stockholm

Chef Fjärde flygeskadern mm

Mattias Thomsson

Överste

f. 18/5 1973 i Hemse

Chef INSS J9 RUST

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"