Föregående sida

Guvernörer och Landshövdingar på Gotland

1645 - 1812

       

 

 

Guvernör

9/9 1645 - 22/6 1648

Åke Hansson Ulfsparre

 

Guvernör

22/6 1648 - 29/11 1650

Gustaf Persson Banér

 

 

Guvernör

29/11 1650 - 1654

Axel Carlsson Sparre

 
       

Gotland ingick i arvprinsen Carl Gustavs förläningar 1652-1654 och till Drottning Cristinas underhållsländer 1654-1689. Under denna tid tillsatte drottningen generalgurvenör över dessa länder vilken hade i uppdrag att tillse underhållets indrivande.

 

Generalguvernör: 1654 -1657 11/6

Herman Fleming

Generalguvernör: 1657 -1668 10/8

Seved Bååt

Generalguvernör: 1669 3/4-1674 19/10

Gustaf Kurck

Generalguvernör: 1674 17/10-1681

Jöran Gyllenstierna

Generalguvernör: 1681 25/10- 1689 9/4

Johan Paulin Oliwekrans

       

 

 

 

 

 

 

Guvernör

1654 - 1656

Ludvig Fritz

 

 

 

 

 

Vice Guvernör

25/4 1656 - 31/10 1656

Per Fleming

 

 

 

 

 

Guvernör

?/4 1664 - 5/8 1673

Lennart Ribbing

Vice Guvernör

1/4 1673 - 25/10 1673

Johan Malmenius Cedercrantz

       
       

Guvernör

6/8 1673 - 1/5 1676

Gabriel Gabrielsson Oxenstierna

Dansk Guvernör

6/5 1676 - 27/9 1679

Niels Juel

Guvernör

1679 - 24/5 1689

Johan Malmenius Cedercrantz

 

 

 

 

 

 

Guvernör

24/5 1689 - 11/7 1708

Gustaf Adolf von der Osten

       
       

 

 

 

 

 

 

Vice Landshövding

1708 11/7 - 1710

Erik Bosin

 

 

 

 

 

 

Landshövding

29/8 1710 - 24/5 1711

Anders Sparrfelt

 

 

 

 

 

 

Landshövding

30/8 1710 - 24/5 1711

Peter Snack

Landshövding

23/5 1711 - 5/10 1716

Nils Posse af Säby

       
       

 

 

 

 

 

 

Vice Landshövding

20/9 1711 - 29/4 1712

Gustaf Wilhelm Coijet (Coyet)

Landshövding

5/10 1716 - 6/5 1728

Gustaf von Psilander

Vice Landshövding

3/2 1719 - 6/11 1719

Jacob Grundel

 

 

 

 

 

 

Landshövding

28/6 1728 - 4/1 1738

Johan Didrik Grönhagen

       
       

 

 

 

 

 

 

Landshövding

13/4 1738 - 25/6 1757

Jacob von Hökerstedt

Landshövding

27/8 1757 - 14/2 1763

Didric Henric Taube

 

 

 

 

 

 

Landshövding

14/4 1763 - 2/7 1765

Mårten Kalling

Landshövding

28/10 1765 - 31/8 1787

Carl Otto von Segebaden

       
       

 

 

 

 

 

 

Vice Landshövding

10/1 1775 -

Jonas Feltstierna

 

 

 

 

 

 

Vice Landshövding

24/ 7 1784 - 1785

Lars Renhold Dahlman

Landshövding

31/8 1787 - 13/2 1812

Samuel Mauritz von Rajalin

Vice Landshövding

18/6 1788

Gabriel Thimotheus Lütkeman

       
       

 

 

 

 

Vice Landshövding

1789

Johan Palmgren

 

 

 

 

Vice Landshövding

1789

Jonas Stockenberg

Vice Landshövding

1798  - 1800 och 1801 - 1808

Erik af Klint

 

 

 

  

Vice Landshövding

9/6 1808 - 25/6 1809

Carl Johan Fleetwood

       
       

 

 

 

 

 

Vice Landshövding

25/6 1809 - 13/8 1810

Mauritz Peter von Krusenstierna

Vice Landshövding

13/8 1810 - 24/9 1811

Olof Rudolf Cederström

 

Vice Landshövding

26/9 1811 - 31/8 1812

Lennart Alexander Reuterskiöld

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"