Föregående sidaa

Olyckor och dödsfall i tjänsten 1900 - 1938

Tid

Händelse

Förband

Namn

1900-08-26

Volontär i drunkningsolycka

I 27

Johan Petter Reinhold Johansson

1901-06-22

Eldare vid 2:a eldarekompaniet död i kräfta

Flottan

Lars Victor Hugo Jakobsson

1902-02-23

Volontärkorpral död av tuberkulos

I 27

Carl August Strid

1902-12-11

Beväring död i hjärninflammation

I 27

Olof Knut Daniel Mårtensson

1903-04-23

Volontär vid 2:a kompaniet död av akut hjärnhinneinflammation

I 27

Karl Filip Reiner

1903-05-03

Beväringsman död i bukhinneinflammation

A 7

Konrad Eklund

1903-06-21

Tyghantverkare å kronans verkstad död av lunginflammation

 

Karl Fredrik Svensson

1904-08-28

Beväringsman vid 5:e kompaniet död av tuberkulos

I 27

Johan Algot Karlsson

1904-09-12

Beväringsman död av hjärnhinneinflammation

I 27

Johan Emil Johansson

1905-01-27

Förvaltare död i lungsot

I 27

Karl Adolf Wassenius

1906-08-03

Infanterist vådaskjuten i huvudet

I 27

Erik Helmer Eugen Jansson

1906-08-06

Beväringsman vid 4:e kompaniet död av hjärntuberkulos

I 27

John Edvard Carlsson

1906-08-06

Beväringsman död av vådaskott

I 27

Carl Jansson

1906-11-05

Volontärsaspirant död i epidemisk nervfeber

I 27

Frans Gustaf Theodor Hafdell

1906-11-20

Beväringsman vid 8:e kompaniet död av tuberkulos

I 27

Gunnar Nilsson

1907-04-02

Löjtnant avliden efter en beklaglig olyckshändelse

A 7

Einar Schåltz

1907-08-24

Beväringsman död i tarmvred

I 27

Jacob Arvid Ivar Jacobsson

1908-12-19

Artillerist vid Fårösunds kustposition död av vådaskott

KA

Oskar Henrik Ekman

1909-01-17

Artillerist vid 2:a batteriet A 7 död i tyfus

A 7

Conrad Vilhelm Gabriel Pettersson

1910-04-16

Volontär vid Gotlands infanteriregemente öd av hjärtmuskelinflamation

I 27

Ernst Gustaf Engdahl

1910-04-18

Volontär vid Gotlands artillerikår död av Varfeber. Akut inflammation i groftarmen

A 7

Oskar Albin Magnusson

1910-06-01

Artillerist vid Fårösunds kustartilleridetachement död i lungtuberculos

KA

Edmund Yttergren

1910-06-20

Beväringsmannen vid 10:e kompaniet död i lunginflammation

I 27

Johan Pehrsson

1912-12-20

Volontär vid 7:e kompaniet skadad av vådaskott

I 27

Nils Olof Hult

1913-02-25

Volontär vid 7:e kompaniet begår självmord

I 27

Karl Erik Berggren

1913-09-10

Levnadstrött volontär. Försökte begå självmord

I 27

Ernst Waldemar Karlsson

1913-10-02

Beväring vid 2:a kompaniet död i nervfeber

I 27

Otto Gustafsson

1913-12-05

8-årige Gösta, son till sergeant G. Hjelm överkörd av en handräckningsvagn

A 7

Gösta Hjelm

1914-05-28

En skärfva i ena ögat under målskjutning med karbin

A 7

Karl August Augustsson

1914-05-31

Gotländsk signalmatroskorpral på HMS Svensksund omkommen

Flottan

Anshelm Levander

1914-06-13

Beväring vid 10:e kompaniet död i barnförlamning

I 27

Ragnar Olofsson

1914-06-29

2:dre konstapel på 1:a batteriet död av nervfeber

A 7

Knut Edvin Folke Wahlberg

1914-07-08

Volontär slog huvudet mot kanonen så att pannbenet krossades

A 7

Viktor Emanuel Mathias Timgren

1914-12-05

Beväring vid 10:e kompaniet död i blindtarmsinflammation

I  27

Svante Hedin

1915-01-01

Stamanställd vid Fårösunds kustartilleridetachement död i lunginflammation

KA

Ivar Klafver

1915-02-06

Landstormsman död i blodförgiftning

Landstormen

Emil Levedahl

1915-02-14

1:e konstapel död i lungtuberkulos

A 7

Arvid Alfred August Jansson

1915-02-17

Volontär 1:a batteriet död i lunginflammation

A 7

Gustaf Arthur Valentin Jacobsson

1915-02-18

Beväringsman vid 7:e kompaniet död i lunginflammation

I 18

Andersson

1915-04-11

Beväring död i lunginflammation

I 27

Nils Söderlund

1915-04-23

Landstormsman död i lunginflammation

Landstormen

Otto Nilsson-Bäck

1915-04-28

Vicekorpral död i bukhinneinflammation

I 27

Axel Hackel

1915-04-30

Beväring död i blodförgiftning

A 7

Johan Fohlström

1915-06-11

Beväring vid 3:e kompaniet död i lunginflammation

I 27

F J Åkerlund

1915-07-13

Beväring vid 5:e kompaniet död i lunginflammation

I 27

Nils Gustaf Falk

1915-09-01

Beväring vid 8:e kompaniet - självmord eller olyckshändels

I 27

Evald Johansson

1915-10-23

Göteborgsångaren Rumina sprängd och sjunken, sex man döda

Handelsflottan

 

1915-12-20

Självmord ombord å kanonbåten Skuld

Örlogsflottan

Folke Fredrik Bertil von Porat

1915-12-25

Beväring död i mässlingen samt lunginflammation

I 27

Adolf Nilsson

1916-01-21

Ett vådaskott vid 1:a batteriet i Tingstäde

A 7

Ragnar Anzén

1916-03-17

Beväring vid 6:e kompaniet död i svår öroninflammation

I 27

Arvid Nilsson

1916-04-05

Beväring död i lunginflammation

I 27

Klas Vilhelm Hillmer Vestman

1916-07-04

Skadskjuten markör

I 27

Gustafsson

1916-07-27

Olycka under stridsövning. Sergeant skjuten med träplugg i ansiktet

I 27

Carl Wilhelm Ahlgren

1916-07-28

Beväring vid 7:e kompaniet drunknad vid regementets badplats

I 27

Ernst Valdemar Alfredsson

1916-08-05

Självmord ombord å vedettbåten nr: 17

Örlogsflottan

John Edvard Lagerqvist

1916-09-01

Korpral död i tyfus

I 27

Carl Henrik Fritz Sandberg

1916-10-02

Värnpliktig korpral vid kulsprutekompaniet död genom självmord

I 27

Gunnar Thorkelsson

1916-10-26

Beväring vid 11:e kompaniet i Tofta död i blindtarmsinflammation

I 27

Nils Harald Hansson

1916-10-28

Beväring vid 6:e kompaniet död genom självmord

I 27

Erik Gustaf Johansson

1917-01-16

Volontär vid 3:e batteriet död i lungtuberkulos

A 7

Sven (Ivar) Gustaf Hilmer Olsson

1917-01-24

Kustartillerist död i lunginflammation

KA

Henrik Broberg

1917-01-25

Beväring vid kulsprutekompaniet död i lungtuberkulos

I 27

Gustaf Edvard Nilsson

1917-02-06

Värnpliktig avled på garnisonssjukhuset på Visborgs slätt av hjärtsäcksinflammation

Örlogsflottan

Karl Ragnar Valentin Johansson

1917-02-13

Furir vid 1:a batteriet död i varfeber

A 7

Johan Olof Bengtsson

1917-04-07

Korpral död efter långvarig sjukdom

I 27

Randolf Siltberg

1917-04-17

Gotländsk gevärshandtverkarekorpral ”ihjälfrusen å isen"

I 7 Karlskrona

Ture Persson

1917-05-16

Beväring död i scharlakansfeber

I 27

Carl Erik Villiam Lewenhagen

1917-05-26

Gotländs sjöman omkommen vid norska fartyget ”Nordhaugs” undergång

Handelsflottan

Sven Gustaf Magnus Wahlberg

1917-06-07

Beväring död i scharlakansfeber

I 27

Gustaf Henrik Blom

1917-08-13

Mobiliserade värnpliktig död i allmän varförgiftning

I 27

Enoch Isidor Eriksson

1917-08-28

Korpral vid Livkompaniet död genom självmord

I 27

Einar Hugo Nilsson

1917-09-02

Gotländsk pilot död vid flyghaveri

Flygkåren

Ivar Bernhard Sandström

1918-03-11

Beväring död i tuberkulos vid Garnisionssjukhuset i Stockholm

 

Henry Oskar Emanuel Wahlberg

1918-03-16

Beväring död i difteri

A 7

Ragnar August Karlsson

1918-05-03

Minsprängningsolycka - Sergeant Gunnar Janze

KA

Gunnar Janze

1918-06-13

Gotlänning död vid flyghaveri

 

Åke Brilioth

1918-06-29

Gotlänning död vid flyghaveri

 

Carl Gustaf Krokstedt

1918-07-02

Gotländsk eldare vid flottan i Stockholm död i hjärnhinneinflammation

Örlogsflottan

Leo Anders Norrby

1918-08-14

Vicekorpral vid 3:e kompani drunkande under bad

I 27

Jonas Martin Andersson

1918-10-11

Skeppsgosse vid 2:a kompaniet, Karlskrona av "Spanska sjukan"

Örlogsflottan

Carl Gustaf Emil Björk

1918-10-16

Beväring vid 2:a kompaniet död i "Spanska sjukan"

I 27

Gösta Einar Månsson

1918-10-23

Volontär vid 1:a batteriet död i "Spanska sjukan"

A 7

Alfred Pettersson

1918-10-24

Volontär vid 1:a batteriet död i "Spanska sjukan"

A 7

Erik Cederblad

1918-11-12

Värnpliktig död i "Spanska sjukan"

I 27

Harald Leonard Brand

1918-11-13

Sjöman död vid Flottans sjukhus i Karlskrona av bland annat lunginflmmation

Örlogsflottan

Karl Erik Hallgren

1918-11-15

Beväringsman död i "Spanska sjukan"

I 27

Knut Gustaf Tyko Norrby

1918-11-22

Beväringsman död i "Spanska sjukan"

I 27

Gustaf Adolf Andersson-Härnelius

1919-03-27

Korpral vid Fårösunds kustartilleridetachement avliden

KA

Gustaf Adolf Herbert Hagström

1919-03-31

Beväring avliden på Garnisionssjukhset

I 27

Ragnar Fohlström

1919-05-01

Beväringsman vid 2:a batteriet död av lungtuberkulos

A 7

Axel Östergren

1919-06-26

Volontär vid 3:e batteriet död i hjärtförlamning

A 7

Karl Konrad Hultman

1919-06-27

Stamanställd vid Fårösunds kustartilleridetachement död i sockersjuka

KA

Adolf Sigurd Bergsten

1919-08-10

Beväring död i dubbelsidig lunginflammation

I 27

Niss Per Reinhold Matsson

1920-10-15

Beväring vid 2. kompaniet död i hjärninflammation

I 27

Carl Sigfrid Börjesson

1920-12-03

Barn till kaptenen Anton Georg Lindman vid I 27 död av ryggmärgsbråck

I 27

 

1921-06-01

Volontär död i lunginflammation

A 7

Helmuth Fagerström

1922-01-24

Volontär vid 2:a batteriet död i influensa

A 7

Vilgot Jonsson

1922-02-05

Volontär vid 3:e batteriet död i "Spanska sjukan"

A 7

Arthur Andersson

1922-02-12

Beväring död i svårartad blodförgiftning

A 7

Axel Vilhelm Andersson

1922-02-13

Beväring död i lunginflammation

I 27

Gustav Gunnar Kallin

1922-02-14

Beväring död i lunginflammation

I 27

Ernst Emil Hjalmar Karlsson

1922-07-20

Värnpliktige död efter förlamning och lunginflammation

I 27

Albin Logström

1922-08-25

Gotländsk sjöman vid Örlogsflottan hittad död i Nynäshamn

Örlogsflottan

Erik Gustaf Emanuel Nilsson

1923-04-06

Värnpliktige död genom självmord

I 27

Leander Karl Hilmer Gustafsson

1923-09-21

Olycklig granatladdning i Tingstäde. Två allvarligt skadade

 

Karl Eliasson

1923-09-21

Olycklig granatladdning i Tingstäde. Två allvarligt skadade

 

Carl Johan Johansson

1924-05-06

Dramatiskt självmord.  Underofficer skjuter sig utanför rådhuset

A 7

Axel Lindström

1925-03-14

Volontär vid 3:e batteriet död i blodinfektion

A 7

Lennart Ahlgren

1925-07-22

Furir död genom olycksfall vid badning utanför Visby

A 7

Gustaf Malmqvist

1925-10-16

Värnpliktige död efter hjärnhinneinflammation mm

A 7

Harald Karlsson

1926-12-21

Volontär vid 4:e batteriet död i lungtuberkulos

A 7

Martin Nygren

1927-02-24

Volontär vid 4:e batteriet död i hjärnhinneinflammation

A 7

Erik Ekberg

1927-08-29

Gevärshantverkare död i hjärntumör

I 27

Carl Gustaf Grönberg

1928-02-26

Volontär vid Livkompaniet död i mässling och lunginflammation

I 27

Hjalmar Nyqvist

1929-03-05

Furir vid 2:a batteriet död i scharlakansfeber och lunginflammation

A 7

Thure Fransson

1929-07-12

Gotländsk värnpliktig drunknade vid Vaxholms kustartilleriregemente

KA 1

Ivar Björklund

1932-09-29

Allvarligt skadad under militärövning

A 7

Malte Axel Harald Rosdahl

1933-12-28

Gotländsk officer försvunnen i fjällen

A 7

Gregor Wanberg

1934-11-23

Volontär död i nervfeber

A 7

Allan Thorsten Larsson

1938-03-13

Gotländsk volontär död av gasförgiftning under manöver

A 7

Evert Johansson

1938-05-22

Beväring död i scharlakansfeber

I 18

Gustaf Svensson

1938-05-??

Volontär vid 7:e kompaniet död i lunginflammation

I 18

Geron Ragnvald Johansson

1938-05-24

Värnpliktige vid 6:e kompaniet död i lunginflammation

I 18

Lars-Ulle Gahne

1938-05-29

Värnpliktige död i scharlakansfeber

I 18

Arvid Persson

1938-06-02

Beväring död i lunginflammation

A 7

Nils Harry Gustafsson

1938-06-06

Beväring död i lunginflammation

I 18

Ture Rutström

1938-06-07

Beväring död i lunginflammation

I 18

Helge Nyberg

1938-06-18

Beväring död i varförgiftning

I 18

Sven Erik Verner Svensson

1938-07-26

Beväring död i barnförlamning

A 7

Karl Torsten Ingemar Carlsson

1938-08-01

Fokkerplan störtar vid Högklint - Föraren drunknad, mekanikern räddad

Flygvapnet

Nils Harry Arne Ehrnbring

1938-09-07

Befälselev avlidit på Garnisonssjukhuset i Stockholm

A 7

Sven Axel Ingemar Ottosson

1938-09-20

Beväring död i Weils sjukdom

I 18

Sture Edvin Martin Lind

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig