Föregående sida

Luftbevakning - Signalspaning - Radar- och Radioanläggningar

Optisk luftbevakning

Luftbevakningen på Gotland under beredskapen 1939 - 1945

Luftförsvarscentralen (Lfc / Lc) 1939 - 1945

Luftbevakningskompaniet 1939 - 1945

Luftbevakningsstationer (Ls) "Tornsvalorna" 1939 - 1945

Luftbevakningsstationer (Ls) 1939 - 1945

---------------------------------------------------

Luftförsvarsundercentralen (Lfuc) G 1 R-132 "Tigern"

Luftbevakningsstationer (Ls) 1945 - 1993

OPUS på Gotland

LOMOS på Gotland
 

Radaranläggningar

De första radarstationerna på Gotland

Radarspaningsstation PS-16 ”Ögat”

Radarspaningsstation PS-65 ”Katten” (R-130)

Spaningsradar PS-66 ”Bonsen” (R-236)

Spaningsradar PS-15:10 "Skatan" (R-133)

Spaningsradar PS-15:15 "Staren" (R-134)

PS-870 R-1301 "Gladan" och R-1302 "Duvan"

Störningssändaren vid Ire i Hangvar

Kustradarspaningsstationer (KSRR)

Närspaningsradar (NSRR) vid KA 3

Sjöinformationskompani Visby (Ssk Vby)

Säkerhetsradar vid Tofta skjutfält

Väderradarstationen vid Ase i Lojsta

 

Fotografisk informationsinsamling

Fjärrfotoanläggningar 1939 - 1945

 

Signal, radio, kontrollanläggningar mm

Gnistsignalstationen vid Norra gattet 1902 - 1912

Tingstäde radio

Kustsignalstationer (SS) 1914 - 1915

Kustsignalstationer (KSS) 1939 - 1945

Marinens Kustbevakningsstationer Kbs 1939 - 1945

Marinens Sjöfartskontrollstationer Sks 1939 - 1945

Signaltjänsten under beredskapen 1939 - 1945

Station G i Rävhagen 1940 - 1945

KV-Mottagningscentral S2 "Lill-Klas" i Rävhagen

Försvarets radioanstalter FRA på Gotland

Försvarets radioanstalt FRA - Holmudden på Fårö

Navigationssystem "Hyperfix"

Luftoperativa Radionätet (LOPRA) i Lärbro

Radarstation "Bonsen". Numera borta.

 
 
 
Åströms originalmålning Senare variant som klistermärke
 

Brev från M. Åström till sidansvarig

"Luftbevakning och radaranläggningar" och radarstationen "Katten" på Furillen blev jag mycket glatt överaskad när jag såg att du publicerat en bild på den tavla som jag målade när jag själv gjorde min värnplikt som radarobservatör på stationen 1979. Den har jag inte tänkt på eller sett sedan jag lämnade R130 i januari 1980, alltså nästan exakt 30 år sedan!  Jag fick ett uppdrag att måla en tavla som skulle symbolisera R130, en logo för stationen som skulle placeras i nedgången till OP-rummet i berget. Jag fick fria händer att rita någon lämplig symbol och då blev det en svart katt och radarantennen som står på Gotland. Om jag inte minns fel så hette sergeanten Christer Stolt som frågade om det fanns någon som kunde måla en lämplig stationslogo. Jag tog på mig detta extrajobb som jag utförde mellan mina pass nere i berget. Den var klar till jul/nyår 1979, bara kort tid innan jag muckade. Jag fick tyvärr aldrig se den på plats i berget, det hade varit kul. Man gjorde klisterdekaler i plast med logon. Senare fick jag en hälsning från Christer Stolt där han skickade med en sådan dekal som jag fortfarande har hemma. Undrar vad som hände med tavlan när stationen lades ner? Den var ganska stor i formatet, säkert metern hög och halvmetern bred och målad på en spånskiva. Det var en överaskning så jag var tvungen att skriva några rader och berätta om tavlans historia.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig