Föregående sidaa

Olyckor och dödsfall i tjänsten under beredskapen 1939 - 1945

Tid

Händelse

Förband

Namn

1939-05-11

Värnpliktig vid kulsprutekompaniet död i sviter av scharlakansfeber

I 18

Axel Bertil Nilsson

1939-05-20

Värnpliktige vid 1:a batteriet död i hjärnhinneinflammation

A 7

Erik Andersson

1939-07-22

Värnpliktig död i trafikolycka

A 7

Åke Hansén

1939-08-17

Olycka i Tofta

I 18

Gustafsson

1939-09-10

Värnpliktig drunknad under badning

I 18

Gösta Olov Torsten Andersson

1939-09-18

Värnpliktig svårt bränd av exploderande bensin

Landstormen

Viktor Nordberg

1939-10-02

Militärlastbil med 10 man i kollision

 

 

1939-10-03

Reservfurir vid Landstormen död av olyckshändelse

I 18

Allan Nilsson

1939-11-15

Den värnpliktige föll av bilen. Dödsolycka i Vamlingbo

I 18

Sixten Birger Malmborg

1939-11-20

Militärbil slog volt i Gammelgarn

 

 

1939-12-22

Gotländsk pilot omkommen vid flyghaveri

Flygvapnet

Karl Gustaf Andersson

1939-12-03

Överstelöjtnant Björn omkommen. Tragisk händelse på Visborgs slätt

I 18

Hilmer Björn

1940-01-18

Förolyckad vid minsprängningen av fartyget S/S Foxen

Handelsflottan

Frithiof Niit

1940-01-26

Militärbilen gick till botten

 

 

1940-03-23

Flaggkorpral vid Tingstäde radio död av invärtes sjukdom

Flottan

Gösta Larsson

1940-04-07

Värnpliktig innebränd vid Lilla Ihre i Hangvar

 

Lars Erik Larsson

1940-04-10

Inryckande värnpliktig tog sitt liv

 

Nils Julius Herman Dahlgren

1940-05-05

Dödsskott vid Fårösund. Löjtnant blev skjuten valborgsmässoafton

KA 3

Folke Sturle

1940-05-07

Dödsolycka vid artilleriet - Konstapel drack av misstag gasvätska

A 7

Hans Olof Gustaf Ekström

1940-05-20

Vådaskott i låret

A 7

Sven Olof Strandberg

1940-06-10

Gengasbil i diket, passagerare skadad

A 7

 

1940-06-21

Bil och cykel i kollision

Civil

 

1940-06-30

Beredskapssoldat på Fårö död genom självmord

 

Torsten Ivan Engström

1940-07-16

Ohygglig olycka vid flottan, 10 döda ombord på pansarskeppet Gustaf V

Flottan

 

1940-07-30

Två plan kolliderade. Hela besättningen på sex man omkommen

Flygvapnet

 

1940-08-22

Militärbil slår volt på Hangarägen. Flera skadade.

 

 

1940-08-26

Beredskapssoldat avled på Lärbro krigssjukhus

Flygvapnet

Henry Sten Erik Johansson

1940-10-11

Beredskapssoldat död på Hemse krigssjukhus i tuberkulos

KA 3

Edvin Olsson

1940-10-13

Gotländsk krigsseglare omkom vid fartygskollission utanför Landsort

Handelsflottan

Åke Landin

1940-10-15

Beredskapssoldat död på Hemse krigssjukhus i tuberkulos

 

John Mattsson

1940-10-29

Värnpliktig vid Landstormen död i tuberkulos

Landstormen

Adolf Werner Pettersson

1940-11-07

Svår olycka vid luftvärnspjäs

KA 3

Roland Winblad

1940-11-19

Dog av hjärtslag på hemvärnsövning. Tragisk händelse i Väte i går

Hemvärnet

Oskar Pettersson

1940-11-19

Fick löst skott i ansiktet från en halv meters håll

Hemvärnet

Ingemar Widén

1940-12-11

Hemvärnsman dog av skottskada under övning

Hemvärnet

Karl Jakob Pettersson

1940-12-11

Fick löst skott i ansiktet under övning

I 18

Arne Karlsson

1940-12-11

Skadad vid kulspruteolycka

I 45

Karl Magnusson

1941-01-10

Drunkningsolycka i Visby hamn - Inmobiliserad sjökapten omkommen

Flottan

Karl Gustaf Lennart Hammarberg

1941-01-15

Förolyckad vid torpederingen av norska fartyget S/S Brask

Handelsflottan

Willy Jakobsson

1941-05-20

Förolyckad vid torpederingen av norska tankfartyget M/T John P Pedersen

Handelsflottan

Oscar Pettersson

1941-07-20

Svår olycka under hemvärnsövning, lantbrukare allvarligt skadad

Hemvärnet

Karl Oskar Efraim Larsson

1941-07-26

Dödsolycka under badning. Värnpliktig bröt nacken vid dykning

A 7

John "Jan" Ivar Nilsson

1941-07-31

Fick hjärtslag under simturen. Tragisk händelse vid KA 3 i Fårösund

KA 3

Knut Svensson

1941-08-12

Flygkollision över Ljugarn. Tre döda

Flygvapnet

 

1941-08-22

Dödsolycka i Blåhäll. Konstapel fingrade på projektil, som exploderade

A 7

Nils Arne Engström

1941-08-26

Fänrik vid I 18 fick armen bortsliten vid sprängningsolycka vid övningar

I 18

Carl Fredrik Daevel

1941-09-11

Skjuten med signalpistol. Allvarlig olycka vid I 18

I 18

Ragnar Harald Bjersby

1941-11-16

Två personer dödades av exploderande sprängboj — Mininvasion på södra Gotland

Civila

Jacob Niklas Emanuel Österholm

1941-11-16

Två personer dödades av exploderande sprängboj — Mininvasion på södra Gotland

Civila

Robert Hansson

1941-11-22

Drabbades av medvetslöshet under språngmarsch

I 18

Nils Erik Persson

1942-02-23

Värnpliktig skadades svårt vid en sprängningsolycka på södra Gotland

I 18

Egron Alfons Fabian Rystedt

1942-02-28

Kapten under beredskapstjänstgöring död i hjärtförlamning

I 18

Engelbert Rönnstedt

1942-03-31

Sprängolycka vid Gotlands artillerikår

A 7

Sten Pettersson - Bivmarker

1942-04-09

Två ungdomar lekte med handgranater. En svårt skadad

Civila

Leif Funck

1942-04-09

Kulspruteolycka vid Gotlands infanteriregemente

I 18

Gösta Helmer Bergwall

1942-04-17

En ny olycka med handgranat. Fänrik omkommen under övning

A 7

Knut Edvard Svänsson

1942-04-20

Fåröbo bland ”Agras” räddade besättning. Har redan mönstrat på nytt

Handelsflottan

Sture Werkander

1942-05-20

Handgranatolycka i Rone

Civila

 

1942-05-31

Luftbevakare hastigt död i hjärtförlamning

Luftbevakning

Hjalmar Ernst Eugen Johansson

1942-06-09

Danske ångaren S/S Orion torpederad i Östersjön - En man död, två skadade

Handelsflottan

 

1942-06-22

Förolyckad vid torpederingen av fartyget S/S Ada Gorthon

Handelsflottan

Bengt Johansson

1942-07-03

Militärlastbil med 15 värnpliktiga körde i dike vid Kräklingbo

 

 

1942-07-11

Handgranatsolycka vid Hangvar i dag. Liten pojke blev illa skadad vid lek

Civil

Harald Söderberg

1942-08-10

Dödsolycka i Hellvi i går. 10-årig pojke fick magen söndersprängd

Civil

John Pettersson

1942-08-18

Förolyckad vid torpederingen av fartyget S/S C. F. Liljevalch

Handelsflottan

Hans Hansson-Vaksam

1942-08-28

Bilmekanikern vid A 7 avled efter fall från berget vid Muramaris

A 7

Gösta Dingby

1942-09-09

Förolyckad vid torpederingen av fartyget M/S Peiping

Handelsflottan

Nils Anders Wigsten

1942-10-29

Förolyckad vid torpederingen av fartyget S/S Bengt Sture

Handelsflottan

Harry Sandberg

1942-11-18

Gengasolycka vid Gotlands artillerikår

A 7

Set Jean Ruben Ekholm

1943-01-19

Överhettning vållade brand i kronförråd - Värnpliktiga räddade materiel för stora värden

 

 

1943-02-01

Aggregatombygge vållade olycka. Utredning verkställd om olyckan vid A 7

A 7

Hans Tyko Olofsson

1943-02-03

Olyckshändelse under skjutövning

I 18

 

1943-02-03

Bilvolt på Broväg

 

 

1943-02-11

Fänrik skadad av exploderande tändhatt

I 18

Ingvar Byström

1943-05-05

Värnpliktig tog sitt liv

I 18

Tore Bertil Engström

1943-05-20

Nervös volontär har försvunnit från Fårösund. Hittats död.

KA 3

Sven Hafdelin

1943-06-05

Dråp på Högklint förövat av Visbybo. Dödligt slag mot A7-volontär

A 7

Nils Olof Åberg

1943-07-13

Militärambulans på vådligt äventyr

 

 

1943-08-??

Furir räddade värnpliktig från att drunkna

KA 3

Hans Axel Svensson

1943-09-17

Inkallad 25-årig gotlänning berövade sig livet genom ett gevärsskott

KA 3

Folke Pettersson

1943-12-10

Flygplan borta efter övningarna på Gotland. Försvann utanför Öland

Flygvapnet

 

1944-02-27

Värnpliktig tände på projektil - Skadades i ansiktet vid explosionen

A 7

Bengt Arne Georg Hansson

1944-03-06

16 årig musikvolontär avled igår i sitt hem i Visby

I 18

Olof Nilsson

1944-03-12

Död i främmande hamn

Handelsflottan

Martin Alexius Björkman

1944-04-23

Beredskapare svårt skadad efter fall på 8-10 meter. Döden följde

Lv 3 G

Borg Länhard Engelbrekt Everdahl

1944-04-27

Svenskt flygplan beskjutet i Fårösund igår

Lv 3 G

 

1944-04-27

Värnpliktig skadad vid explosion

Fältförband

Vpl 182-15-32 Johansson

1944-05-06

Värnpliktig soldat avled på Epidemisjukhuset i Visby

I 18

Karl Gunnar Larsson

1944-05-09

Två Visbybor dödade vid sprängningsolycka i Roma

I 18

Helge Hellström

1944-05-09

Två Visbybor dödade vid sprängningsolycka i Roma

I 18

Emil Thimgren

1944-05-13

Olyckstillbud på Visborgs slätt

I 18

Hans Werner Liholm

1944-05-13

Pistolrikoschett träffade officersaspirant

I 18

Lars Erik Nohlgren

1944-05-19

Avliden på krigssjukhus återförs till hemorten

 

Per Arne Sigvard Persson

1944-05-25

Olyckstillbud vid I 18 depå

I 18

Svensson

1944-05-26

En exploderande tändhatt skadade under övning en värnpliktig

I 18

 

1944-07-04

Furir vid Gotlands artillerikår avled hastigt på krigssjukhuset i Lärbro

A 7

Bertil Lyberg

1944-08-16

Furir skjuten utanför Visby - Avled av skottskadorna  /  Självmord

A 9

Bernt Yngwe

1944-08-17

Värnpliktig sköt sig i handen

 

6507-10-29 Lindström

1944-08-21

Volontär skadad vid bilolycka i Bro

A 7

Nils Fritz Ingemar Andersson

1944-09-18

Frivillig luftbevakare vid Gotlands infanteriregemente vådaskjuten

I 18

Kurt Erik Bäckström

1944-10-07

Dödskörning på Toftavägen. Två värnpliktiga i diket med lånad motorcykel

A 7

Kurt Eiler Fasth

1944-10-13

Bilmissöde i Norrlanda. Värnpliktig kock skadad

I 18

Börje Allan Ekelund

1944-10-21

Värnpliktig vid KA 3 förolyckad. Mekanismen på automatkanonen sprängdes

KA 3

Arne Andersson

1944-11-24

Ångfartyget Hansas torpedering & Omkomna

 

 

1944-12-14

Olyckshändelse vid I 18. Skadad i högra ögat av splitter från en granat

I 18

Georg Dahlström

1944-12-18

Värnpliktig korpral vid luftbevakningskompaniet avled

I 18

Gustaf Richard Emanuel Svensson

1945-01-19

Halkan vållar trafikolycka. Beredskapssoldat dödad

I 18

Olof Nilsson

1945-02-22

Värnpliktig vid P 1 G Kungl. Göta pansarlivgardes kompani på Gotland anträffad död

P 1 G

Hans William Gardell

1945-03-20

Volontär dödades - Blev påkörd av traktor och fick huvudet krossat

A 7

Nils Gunnar Sören Eriksson

1945-05-28

Artilleriövning krävde dödsoffer. Vicekonstapel blev överkörd

A 7

Sten Wik

1945-06-13

Pojkar drevo till havs på målflotte

I 18

Andersson / Lindgren

1945-07-16

Lindebo omkom vid drunkning. Tragisk olycka under badning utanför Karlskrona

KA 2

Bertil Nilsson

1945-08-29

Minolyckshändelse vid KA 3

KA 3

Axel Emanuel Thomsson

1945-09-04

Bombplan störtar vid Norderstrand. Tre man omkomna

Flygvapnet

 

1945-09-13

Olyckshändelse under nattorientering

I 18

 

1945-09-28

Granat exploderade i vapenverkstaden. Furir blev av med två fingrar och skadade ena ögat

I 18

Hans Olof Wennerlund

1945-10-30

Värnpliktig dog av hjärtslag under handbollsträning

A 7

Nils Olof Petersson

1945-11-08

Värnpliktig vid P 1 G fick löst skott i ögat

P 1 G

Sigvard Jakobsson - Etelhag

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig