Marinen och andra marinrelaterade händelser med anknytning till Gotland

 

Gotlands Marindistrikt

Gotlands Marindistrikt / Visbyavdelningen (Vba) 1931-56

Fartyg i tjänst vid Visby Marinavdelning 1939-45

Förband organiserade av Gotlands Marindistrikt

 

Marinrelaterat 1914 - 1918

Sjömän omkomna 1914 - 1918

De som överlevde helvetet 1914 - 1918

Krigsseglare 1914 - 1918 - Övrigt

SMS Albatross 1915

S/S Ruminas minsprängning 1915

Themisaffären 1916

Marinrelaterade händelser runt Gotland 1914 - 1918

Minfaran runt Gotland 1914 -1918

 

Marinrelaterat 1939 - 1945

Sjömän omkomna 1939 - 1945

De som överlevde helvetet 1939 - 1945

Krigsseglare 1939 - 1945 - Övrigt

En gotlänning i lejdtrafiken - Erik Manvall

Gotländsk sjöman hem efter 4 år i Shanghai

Gotlandstrafiken under krigsåren 1939 - 1945

Polska fartyget ORP Batorys flykt till Gotland 1939

Olycka ombord på pansarskeppet Gustaf V 1940

Torpedanfall mot S/S Gute 1945

Danska ångaren S/S Orions torpedering 1942

Minfaran runt Gotland 1939 - 1945

S/S Thjelvar i tjänst vid marinen 1939-45

 

Marinrelaterat övrigt

Marinrelaterade händelser runt Gotland

Marinrelaterade händelser - Allmänt

Ubåtsbas på Gotland

6. Motortorpedbåtslaget

Ubåtsincidenter utmed den gotländska kusten

HMS Wales sista strid utanför Gotland

Väskindebo omkom i explosion ombord på kustubåten U4

En gotländsk version av "Röd oktober"

Nybyggda Vale av Burgsvik minsprängd 1951

Sliteångaren "Gaist" minsprängd 1947

Skonerten Hans minsprängning vid Sandön 1925

Med HMS Carlskrona på piratjakt 2013

Jacob Mommas örlogsskepp

Kustradarspaningsstationer (KSRR)

Närspaningsradar (NSRR) vid KA 3

Sjöinformationskompani Visby (Ssk Vby)

Kustsignalstationer (SS) 1914 - 1915

Kustsignalstationer (KSS) 1939 - 1945

Marinens Kustbevakningsstationer Kbs 1939 - 1945

Marinens Sjöfartskontrollstationer Sks 1939 - 1945

Fjärrfotoanläggningar 1939 - 1945

Fartyg med gotländska namn

Skepp där gotländska båtsmän tjänstgjort

Gotlands frivilliga motorbåtskår

Gotlands Sjövärnskår

Marinhamnen och varvet i Fårösund

Flottans män på Gotland

 

 

Ubåtsincidenter utmed den gotländska kusten

 

Marinen består av två vapenslag, flottan och amfibiekåren, tidigare kustartilleriet. Marinen utgör en av de tre försvarsgrenarna inom Svenska försvarsmakten. Kustartilleriet ingick som vapenslag i marinen från och med 1 januari 1902 fram till försvarsbeslutet 2000, då detta omorganiserades och bytte namn till amfibiekåren.

Minsveparna Arholma (53), Landsort (54), Vinga (65) samt Hven (66) i Visby hamn dagen efter S/S Hansas torpedering

 

Marindistrikt Gotlands personal firar påsk 1940

 

S/S Thjelvar iklädd uniform under beredskapen

 

Å/F Hansas torpedering 1944

 

Utländska örlogsbesök på Gotland

 

Der Deutsche Minenleger S.M.S. Albatross
   

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig